CZ / EN
Zabezpečeno Darujme.cz

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Lidé s postižením Děti, mládež, rodina

Pomáhat může každý

Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli špatnému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných vážných důvodů (např. požár, autonehoda apod.) v mimořádně těžké životní situaci, jež nemohou zvládnout vlastními silami. Fond rychlé pomoci je určen konkrétnímu člověku/rodině pro okamžitou jednorázovou pomoc menšího rozsahu (zpravidla do 15 tis. Kč).

Kč /
Kontaktní údaje
Chcete-li obdržet potvrzení o daru, vyplňte prosím všechny kontaktní údaje včetně adresy trvalého bydliště. Potvrzení Vám bude zasláno emailem na začátku nového kalendářního roku.