Zabezpečeno Darujme.cz

Tichý svět, o.p.s.


Lidé s postižením Osvěta a poskytování informací

Podpořte Tichý svět a pomozte tak neslyšícím

Od roku 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících a v současné době máme celorepublikovou působnost. Poskytujeme neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti. Realizujeme také různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností lidí se sluchovým postižením. Posilujeme jejich integraci zejména šířením osvěty a snahou o rožšíření bezbariérovosti veřejných institucí a firem.

Kč /
Kontaktní údaje