Zabezpečeno Darujme.cz

Tichý svět, o.p.s.


Osvěta a poskytování informací Lidé s postižením

Podpořte Tichý svět a pomozte tak neslyšícím

Od roku 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících a v současné době působíme již v deseti krajích České republiky. Poskytujeme neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Realizujeme také různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením. Posilujeme integraci neslyšících klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

Kč /
Kontaktní údaje