Zabezpečeno Darujme.cz

Diakonie ČCE – SKP v Praze


Sociálně znevýhodněné skupiny

SOS CENTRUM

SOS centrum poskytuje lidem v obtížné či krizové životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhá jim obdobným situacím předcházet a podporuje je v řešení problému vlastními silami. Tým odborných pracovníků poskytne informace, radu, nasměrování, jak situaci řešit, změnit nebo vydržet. Funguje zde denní krizová služba v pracovní dny od 9 do 20 hodin., kam je možné přijít i bez objednání a bez doporučení. Služby jsou bezplatné. Kromě služeb krizového centra zde poskytují také služby individuální, párové či skupinové terapie pro lidi s problémy s násilím ve vztazích. Tato práce je velmi důležitá, protože tam kde se pomáhá rodičům, jsou menší dopady celé situace na děti. Je prokázáno, že děti, které vyrůstají v rodině s problémy s násilím ve vztazích, velmi touto situací trpí a má na ně neblahé důsledky. Ačkoliv je nikdo nebije, jsou svědky domácího násilí mezi rodiči. Tyto děti jsou považovány automaticky za přímou oběť násilí, protože to má velký vliv na zhoršení ve škole, na vznik různých onemocnění. Svým přispěním pomůžete zaplatit terapie pro lidi s problémy s násilím ve vztazích a pomůžete tak dětem, které v těchto vztazích trpí vyrůstat ve lepší prostředí.

Kč /
Kontaktní údaje