Zabezpečeno Darujme.cz

Liga lidských práv


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Liga lidských práv - blíže spravedlnosti

Jsme nevládní organizace, která bojuje za vaše práva. Díky vaší podpoře můžeme pomáhat zranitelným skupinám – dětem, lidem s postižením či rodinám v obtížných situacích. Nebýt lhostejný/á má smysl!

Kč /
Kontaktní údaje