Zabezpečeno Darujme.cz

Schola Fidentiae - Škola s(ebe)vědomí, z.s.


Osvěta a poskytování informací Kultura, umění a historie

Podpora badatelských a vzdělávacích aktivit

Jsme společenství lidí, do jejichž života, rodinné historie a/nebo mysli vstoupila válka. Bohužel je nás takových nyní i v našem regionu většina! Chceme upozorňovat na to, jaké důsledky má válka pro celou společnost – nejen pro ty, kteří jsou jí aktivně účastni (agresoři, obránci, pachatelé, oběti). Chceme mapovat cesty a pojmenovávat jevy, které k válečným i jiným mezilidským konfliktům vedou, a společně se učit, jak jim v budoucnosti předcházet a bránit se jim. Výchozím bodem pro naši práci je druhá světová válka a holocaust, které společně představují zlomový bod v lidských dějinách. Na konkrétních příkladech a příbězích lidí vztahujících se k této době/události chceme hledat, popisovat a ukazovat obecné principy příčin a důsledků válečných konfliktů v historii i v současnosti.

Kč /
Kontaktní údaje