Zabezpečeno Darujme.cz

Spolek Most - České Budějovice


Kultura, umění a historie Osvěta a poskytování informací

Spolek Most - spojujeme lidi k sobě

Spolek Most-České Budějovice má široký akční rádius. Ve spolupráci s Pastoračním střediskem při Biskupství českobudějovickém se dlouhodobě věnuje duševnímu, duchovnímu a tělesnému rozvoji jedinců, jejich morální i kulturní formaci bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Spolek také usiluje o celostní a integrální rozvoj společnosti na křesťanských základech. Aktivity Spolku jsou zaměřené na širokou škálu cílových skupin: děti, mládež, dospělé, rodiny a senioři. Věnuje se mj. oblasti vzdělávání, kultury, církevní turistiky, katecheze a bohoslužby. Mimo to spravuje virtuální platformu prolidi.online a youtubeprolidi.online.

Kč /
Kontaktní údaje