Secured by Darujme.cz

Nadační fond CCBC


Animals Giving Information

Včelí stráž

Nevěnuje se pouze přímé pomoci (chov včel medonosných, chov čmeláků, výroba „hmyzích hotelů“), ale své aktivity zaměřuje i na různé formy vzdělávání dětí, mládeže i laické a odborné veřejnosti prostřednictvím kurzů, seminářů a tvorby metodických materiálů. Velkou péči věnuje pomoci a koordinaci činnosti včelařských kroužků mládeže a kroužkům věnujícím se zachování biodiverzity.

CZK /
Contact information