Zabezpečeno Darujme.cz

Centrum pro dopravu a energetiku, z.s.


Životní prostředí

Klimatická koalice

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Vznikla v roce 2007.

Kč /
Kontaktní údaje