Zabezpečeno Darujme.cz

Diecézní charita Brno


Hospicová a paliativní péče Senioři

Pomoc lidem v nouzi

50 000 klientů ročně najde řešení své situace díky službám Diecézní charity Brno. Váš dar pomůže pečovat o seniory, umožní nevyléčitelně nemocným zůstat doma nebo vytvoří domov pro lidi s postižením. Poskytujeme téměř 150 sociálních a zdravotních služeb na území Jihomoravského kraje a v části Vysočiny a vy nám pomáháte pomáhat. DĚKUJEME ♥

Kč /
Kontaktní údaje