Zabezpečeno Darujme.cz

NADĚJE


Sociálně znevýhodněné skupiny Děti, mládež, rodina

NADĚJE pro lidi v nouzi v Ústeckém kraji

NADĚJE pro Ústecký kraj je organizace, která pomáhá v šesti strategických oblastech. Těmi jsou pomoc lidem bez domova, lidem ve stáří, lidem s handicapem, lidem ve finanční tísni, ohroženým rodinám a ohroženým dětem a mládeži.

Kč /
Kontaktní údaje