CZ / EN
Zabezpečeno Darujme.cz

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.


Lidé s postižením

Podpora pacientů s roztroušenou sklerózou

Unie Roska je pacientská organizace s cílem pomáhat pacientům s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. Pořádá mnoho akcí např. konference, cvičitelské kurzy, výstavu, sportovní hry - Roskiádu. Má pobočné spolky po celé ČR, které svou činností též podporují pacienty s RS a jejich blízké. Přispějte nám na chod a provoz organizace. Děkujeme.

Kč /
Kontaktní údaje