Zabezpečeno Darujme.cz

Spolek ProART


Kultura, umění a historie Osvěta a poskytování informací

Podpora uměleckých projektů a vzdělávacích aktivit ProART

Aktivity spolku ProART je možno rozdělit do tří směrů: činnost profesionálního souboru moderního a současného tance a divadla Company ProART na tuzemských i zahraničních scénách / organizace mezinárodního festivalu tance, zpěvu, herectví a fotografie - ProART Festivalu / odborné semináře mezinárodních lektorů v ČR a za hranicemi, rozhovory s umělci a osobnostmi veřejného života, přednášky

Kč /
Kontaktní údaje