Zabezpečeno Darujme.cz

Čmelák - Společnost přátel přírody z. s.


Sport a volný čas Životní prostředí

Vraťme 10 % přírodě

Uzdravit naši krajinu není jednoduchý úkol, proto vznikla Koalice pro krajinu. Prosazujeme vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodu – pro nové mokřady, tůně, remízky, aleje... Pokud i Vy chcete, aby naše krajina byla pestřejší, harmonická a odolnější vůči změnám klimatu, podpořte naše úsilí o systémové změny hospodaření v krajině nejlépe pravidelnou měsíční platbou.

Kč /
Kontaktní údaje