Zabezpečeno Darujme.cz

Armáda spásy


Sociálně znevýhodněné skupiny

Jen nocleh nestačí...

Děkujeme, že jste se rozhodli podporovat lidi bez domova pravidelně. Noc v suchu, teple a bezpečí, zajištěná prostřednictvím Nocleženky, je pro ně velký dar, ale jejich životní situaci zpravidla nevyřeší. Je třeba s nimi pracovat dlouhodobě a podporovat je na jejich cestě do běžné společnosti a k samostatnému bydlení. Děkujeme, že chcete být této cesty součástí!

Kč /
Kontaktní údaje