CZ / EN
Zabezpečeno Darujme.cz

Demagog.cz, z.s.


Osvěta a poskytování informací Vzdělávání a výzkum

Hlídejte politiky s námi

Byly doby, kdy nebylo možné veřejně říct, že politik nemluví pravdu. To už naštěstí neplatí. Před námi je ale nejspíš doba, kdy sledovat veřejné dění vyžaduje skoro plný úvazek a na ověřování informací a zdrojů, nám zbývá o to méně času. Projekt Demagog.cz sdružuje lidi, pro které je právě sledování politiky a podkládání výroků dostupnými zdroji koníčkem a způsobem, jak být prospěšný. Věříme, že veřejná debata založená na faktech, je klíčová pro to, aby voliči mohli o svých zástupcích informovaně rozhodovat. A vy nás v tom můžete podpořit. Demagog.cz není finančně ani jinak navázán na žádnou politickou stranu či politickou zájmovou skupinu. Pro zajištění nezávislosti a udržitelnosti je financován z více zdrojů. Demagog.cz v rámci zachování nezávislosti nepřijímá dary od aktivních politiků a političek, politických stran ani hnutí.

Kč /
Kontaktní údaje