Zabezpečeno Darujme.cz

Medou z.s.


Lidé s postižením

Postižení není volba, podpora a porozumění ano...

Medou je nezisková organizace, která od roku 2015 pomáhá lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem s autismem zapojit se do života v běžné společnosti. Naším posláním je poskytovat takovou podporu, aby tito lidé mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život.

Kč /
Kontaktní údaje