Zabezpečeno Darujme.cz

F-nadace


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Podpora Školy Celým Srdcem

Přispějte na chod křesťanské školy v Praze s posláním rozvíjet v dětech všechny složky osobnosti (celé srdce). Škola má nižší školné než jsou její náklady, aby byla dostupná co nejširšímu okruhu rodin. Školné je určené na platy učitelů, ostatní náklady školy (nájem, vybavení) hradíme ze sponzorských darů. Vaše podpora umožní provoz základní školy, kde děti mohou prožít 10 000 hodin školní docházky smysluplně - rozvíjet zdravé vztahy, moudrost, odvahu, vytrvalost a další důležité hodnoty. Je to jedinečná příležitost koupit (dětem) čas za peníze. :-)

Kč /
Kontaktní údaje
Vyplňte prosím adresu trvalého bydliště: