CZ / EN
Zabezpečeno Darujme.cz

F-nadace


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Škola Celým srdcem

Pomozte nám otevřít křesťanskou školu v Praze s posláním rozvíjet v dětech všechny složky osobnosti (celé srdce). Vaše podpora umožní vznik základní školy, kde budou moct děti prožít 10 000 hodin školní docházky smysluplně - rozvíjet zdravé vztahy, víru, moudrost, tvořivost, odvahu, vytrvalost a další důležité hodnoty. Je to jedinečná příležitost koupit (dětem) čas za peníze. :-) Každých 25 Kč umožní jednu smysluplnou hodinu jednomu žákovi.

Kč /
Kontaktní údaje
Vyplňte prosím adresu trvalého bydliště: