Zabezpečeno Darujme.cz

Temperi, o.p.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Pomoc v pravý čas

Máte chuť podpořit činnost a vybavení organizace, která zajišťuje služby pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, pěstounské rodiny a děti a mládež navštěvující naše nízkoprahové zařízení? Využijte prosím této příležitosti. Svým darem přispějete na přímou práci s rodinami s dětmi a mládeží nacházející se v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, na úhradu provozních a osobních nákladů, včetně nákupu DHM a DNM. Sbírka byla potvrzena osvěcením Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 139266/2019 ze den 28.11.2019. Příspěvky od dárců budou z účtu Nadace Via jako provozovatele portálu Darujme.cz pravidelně převáděny na sbírkový účet vedený u Fio banky, a.s. č. 2501712574/2010.

Kč /
Kontaktní údaje