Zabezpečeno Darujme.cz

Oblastní charita Pardubice


Hospicová a paliativní péče

Domácí hospic Andělů strážných

Oblastní charita Pardubice poskytuje komplexní odbornou paliativní péči o pacienty v konečném stádiu onemocnění ve vlastním domácím prostředí nemocného. Naším cílem je zajistit nemocnému pokud možno nejvyšší kvalitu života po stránce tělesné, duševní i duchovní. Péče je hrazená ze zdravotního pojištění a z výnosů veřejné sbírky, které jsou využívány i na pořizování nezbytného vybavení. Od pacientů se nevybírají žádné poplatky. Zpoplatněné je pouze zapůjčení kompenzačních pomůcek a případné poskytování pečovatelské služby. Vice na: www.hospicpardubice.cz.

Kč /
Kontaktní údaje