CZ / EN
Zabezpečeno Darujme.cz

KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s.


Lidé s postižením

SMĚREM K BLAHOBYTU

Projekt je zaměřen na vznik polyfunkčního komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením. Zaměřuje se na odbourávání bariér mezi osobami se zdravotním postižením a majoritní společností. V rámci centra budou poskytovány 3 sociální služby dvěma organizacemi (KŘIŽOVATKOU handicap centrem, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR). Souběžně budou probíhat kulturní, vzdělávací, aktivizační a environmentální aktivity přístupné nejen osobám na vozíku, ale i zdravé populaci. Bude docházet k bourání nejen architektonických bariér mezi handicapovanými a zdravými. Výtěžek sbírky bude použit na rekonstrukci a úpravy zázemí poskytovaných služeb (Centrum denních služeb, Sociální rehabilitace, odborné poradenství) a výdaje s tím spojené.

Kč /
Kontaktní údaje