Zabezpečeno Darujme.cz

KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s.


Lidé s postižením

NOVÁ KŘIŽOVATKA

Projekt je zaměřen na vybavení komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením a úpravu venkovních prostor. Centrum se zaměřuje na odbourávání bariér mezi osobami se zdravotním postižením a majoritní společností. Poskytují se zde tři sociální služby prostřednictvím dvou organizací a to KŘIŽOVATKOU handicap centrem a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Souběžně s poskytováním sociálních služeb zde probíhají kulturní, vzdělávací, aktivizační a environmentální aktivity přístupné nejen osobám na vozíku, ale i zdravé populaci. Výtěžek sbírky bude použit na dovybavení poskytovaných služeb (Centrum denních služeb, Sociální rehabilitace, odborné poradenství) a úpravu venkovních prostranství.

Kč /
Kontaktní údaje