Zabezpečeno Darujme.cz

Arcidiecézní charita Praha


Lidé s postižením

Domov svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. Posláním Domova svaté Rodiny je vytvářet láskyplné prostředí a podmínky pro plnohodnotný, smysluplný život klientů a naplňování jejich seberealizace, přispívat k rozvoji jejich osobnosti a posilovat křesťanskou atmosféru v celém Domově a pokračovat v odkazu sestry Akvinely. Vycházíme z přesvědčení, že každý lidský život je vzácným darem. Proto si ho vážíme a chráníme jej. Ctíme i jeho duchovní rozměr, který zahrnujeme do života Domova. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu klientů a v náležité kvalitě. Vždy musí být důsledně zajištěno dodržování základních práv a svobod.

Kč /
Kontaktní údaje