Zabezpečeno Darujme.cz

Arnika – Centrum pro podporu občanů


Životní prostředí

Za živé řeky

Řeky jsou páteří krajiny. Přirozené řeky a krajina kolem nich plní mnoho funkcí - tlumí povodně, zadržují vodu pro období sucha, čistí vodu, jsou domovem pro rostliny a živočichy a inspirujícím místem pro člověka. Bohužel, neuváženými zásahy v minulosti a nadměrným využíváním říční krajiny řeky mnohé z těchto funkcí ztratily. U nás i v zahraničí již z přirozených řek nezbylo mnoho, a i to málo je ohroženo. Arnika přirozené, živé řeky brání. Oponujeme nebezpečným projektům jejich další kanalizace, pomáháme místním lidem chránit a pečovat o jejich vodní toky, podporujeme obnovu přírodního charakteru řek (revitalizace) a propagujeme udržitelné způsoby hospodaření v říční krajině. Darem pro Arniku nám pomůžete zastavit předražený a ničivý projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe, zabránit kanalizaci posledního přírodě blízkého úseku Labe, ochránit přírodní klenoty balkánských divokých řek, a podpořit místní obyvatele v péči o řeky v Moldavsku.

Kč /
Kontaktní údaje