CZ / EN
Secured by Darujme.cz thanks to Nadace Vodafone.

ANO, ANO


People with disabilities Socially Disadvantaged Groups

Náramky, které pomáhají

Částka putuje na účet veřejné sbírky ve prospěch sociálně hendikepovaných dětí. Pečlivě vyplňte údaje v darovacím formuláři. Na jejich základě obdržíte Váš ID náramek.

CZK /
Contact information