CZ / EN
Secured by Darujme.cz

Junák-český skaut, z.s.


Children, Youth and Family Environment

Podpořte skauting v Česku

Skauting formuje charakter desetitisíců holek a kluků. Zájem o skauting již mnoho let neustále roste, rodiče i společnost jako celek skautingu důvěřují. Hodně kluků a holek ale naráží na naplněnou kapacitu oddílů, dostávají se pouze na čekací listiny, do oddílů se v mnoha místech noví zájemci už nevejdou. Vedoucích nepřibývá tak rychle jako zájemců o členství ve skautu a ani stávající klubovny pro skautskou činnost často již nestačí. Chceme získat a rozvíjet nové skautské vedoucí, pomáhat střediskům se vzděláváním a programem, zlepšit zázemí. Chceme nabízet skauting více dětem a každý váš dar nám s tím pomůže. Dělejme svět lepším společně! Dělejte svět lepším s námi! Děkujeme! ❤

CZK /
Contact information