CZ / EN
Zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone.

Bez mámy, z.s.


Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Podpora dětí v Tanzanii

Provoz v Centru pro sirotky v Mahangu byl spuštěn v roce 2013 s osmi chlapci. Nyní tam žije celkem 30 chlapců a dívek včetně dětí předškolního věku, kterým je poskytována plná péče. Centrum funguje jako domov s rodinnou atmosférou. Kromě toho se Bez mámy stará o dalších 20 sirotků žijících u svých příbuzných, kterým financuje výdaje spojené s jejich vzděláváním. Pomoc směřuje rovněž do chudých venkovských škol, které potřebují zkvalitnění zázemí i výuky.

Kč /
Kontaktní údaje