Zabezpečeno Darujme.cz

NADĚJE


Děti, mládež, rodina

Pomoc dětem a mládeži ve Vizovicích

Vytváříme dětem a mládeži z Vizovic a okolí přátelský prostor pro porozumění sobě a svému okolí, posilujeme silné stránky jejich osobnosti, provázíme je při řešení obtížných situací, podporujeme je při začleňování do společnosti a poskytujeme místo pro smysluplné trávení volného času.

Kč /
Kontaktní údaje