CZ / EN
Zabezpečeno Darujme.cz

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice


Sociálně znevýhodněné skupiny Děti, mládež, rodina

Z okraje společnosti být zpět její součástí!

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice je nezisková organizace, jejíž vizí je, aby v zájmu dětí žily rodiny pohromadě. Poskytujeme přechodné ubytování a podporu rodinám ohroženým ztrátou bydlení. Pracujeme s programem rozvíjejícím dovednosti a návyky potřebné k běžné integraci do společnosti. Od roku 1999 jsme pomohli více než 2600 rodinám.

Kč /
Kontaktní údaje