CZ / EN
Secured by Darujme.cz

Diakonie ČCE - středisko Praha


People with disabilities

STŘEDISKO DIAKONIE PRAHA

Posláním Diakonie Praha je umožnit dospělým s mentálním a kombinovaným postižením prožívat důstojný život. Na základě jejich přání, potřeb a možností vytváříme inspirativní prostředí s aktivní podporou. Společně sdílíme každodenní maličkosti, úspěchy a radosti. Každý finanční příspěvek nám umožňuje být k dispozici tam, kde je potřeba. Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši.

CZK /
Contact information
Please fill in your permanent residence: