CZ / EN
Secured by Darujme.cz

SKP-CENTRUM, o.p.s.


Elderly Socially Disadvantaged Groups

Podpora činnosti organizace

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. je POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Vaším darem podpoříte činnost organizace a vyjádříte Vaši důvěru v naši práci.

CZK /
Contact information
Please fill in your permanent residence: