Zabezpečeno Darujme.cz

SKP-CENTRUM, o.p.s.


Senioři Sociálně znevýhodněné skupiny

Podpora činnosti organizace

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. je POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Vaším darem podpoříte činnost organizace a vyjádříte Vaši důvěru v naši práci.

Kč /
Kontaktní údaje
Vyplňte prosím adresu trvalého bydliště: