Zabezpečeno Darujme.cz

Zdravotní klaun, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče Senioři

Klauniády pro seniory

Zdravotní klauni přinášejí na geriatrická oddělení humor, vzpomínky a hlavně chuť do života. Klauniády pro seniory jsou jiné než ty pro děti – a to včetně kostýmů a klaunských jmen. Návštěvy na geriatriích jsou poetičtější, míří do časů krásných vzpomínek s příchutí sladkosti mládí. Místo bláznivých návštěv klauni používají „dospělejší“ humor, zpívají písničky nebo klienty vtahují do příběhů z dávných dob. Pro seniory pořádáme kromě pravidelných návštěv také různá setkání jako čaje o páté, kavárny, zahradní slavnosti či kabarety.

Kč /
Kontaktní údaje
Vyplňte prosím adresu trvalého bydliště: