Dárcovský formulář – automatické předvyplnění

Jak automaticky předvyplnit dárcovský formulář

Pokud chcete implementovat vlastní dárcovský formulář, stačí na stránku formuláře posílat GET požadavky způsobem popsaným níže. Příklad kódu vlastního formuláře naleznete zde.

Poznámka: pokud máte implementován vlastní formulář pro starý systém Darujme (tzn. před 01/2017), formulář bude i nadále fungovat bez problémů a není třeba něco měnit.

URL formuláře

https://www.darujme.cz/darovat/{project-id}, například https://www.darujme.cz/darovat/123

project-id: ID projektu. Pozor, nejedná se o „Identifikační číslo projektu“ zobrazené v administraci, ale od ID, které v administraci najdete například na přehledu.

Parametry, které lze posílat

název parametru popis
amount částka, kterou chce dárce darovat; celé číslo
currency měna částky, povolené hodnoty CZK, EUR, USD, GBP
locale jazyk, povoleno cs, en
paymentMethod platební metoda, povoleno proxypay_charge (platba kartou), funds_transfer (platba převodem), payu_transfer (rychlý převod přes PayU, lze pouze u jednorázových plateb), gpay_charge (platba pomocí Google Pay), apple_pay_charge (platba pomocí Apple Pay – funguje pouze na zařízeních Apple v prohlížeči Safari)
payuMethod pouze pro payu_transfer. Povolené hodnoty cs, mp, kb, rf, pg, pv, pf, era, cb, psc, c, mo, bt, pt (kódy bank)
frequency přispívá dárce jednorázově nebo pravidelně, povolené hodnoty
once, monthly. Default: once
monthsRecurring počet měsíců opakování. Pozor, počet plateb je o jednu vyšší, než počet měsíců. Příklad: zadám platbu v lednu 2017 s monthsRecurring=2. Opakovaná platba bude tedy platná do března a platby se strhnout: ihned, poté v únoru a pak v březnu. U darovacího formuláře na Darujme.cz by se tato možnost zobrazila jako „03/2017 ‒ 3 platby“
Další povolené hodnoty: -1 = nekonečně (pro platbu převodem), -2 = do konce platnosti karty (pro karetní transakce)
email e-mail dárce
firstName jméno dárce
lastName příjmení dárce
phone telefon dárce, minimální délka 6 znaků, kromě čísel povoleny mezery a znaky
-()x
street ulice adresy dárce včetně čísla popisného/orientačního
city obec adresy dárce
postcode PSČ adresy dárce
wantDonationCertificate vyžaduje dárce potvrzení o daru? povolené hodnoty 0, 1. Default: 0

Vlastní pole

Každé pole má v administraci nastaveno svůj klíč. (Nastavuje se u projektu v pokročilém nastavení.)
V URL je tento klíč uveden v poli custom ve formátu
custom[klicPole]
například tedy
custom[naseId]

Automatické odeslání formuláře:

Do url přidat parametr do s hodnotou submit

Jak vypadá formátování odkazu

Příklad

Otázky a odpovědi k vlastním formulářům

Lze si nastavit vlastní variabilní symbol?

Variabilní symbol pro Darujme.cz určit vlastní nelze (technické omezení, mohla by nastat kolize se systémovými). Je ale možné založit vlastní custom field u projektu s klíčem např.: naseId a v něm poslat poslat váš variabilní symbol custom[naseId]=123. Typicky nastavíte toto pole jako skryté a Dárce jej tudíž neuvidí i kdybyste formulář Darujme.cz neodesílali automaticky. Vlastní pole vám následně uložíme do systému, uvidíte jej u daru a případně jej i vrátíme při přesměrování zpět na váš web.

Jak nastavit vlastní návratovou stránku?

Přesměrování na vlastní stránku po úspěšné či neúspěšné platbě si opět nastavíte v pokročilém nastavení u projektu. Níže naleznete seznam parametrů, které si můžete předávat zpět na váš web. Struktura URL je na vás.

placeholder popis
{klient} název neziskovky
{projekt} název projektu
{cislo_uctu} číslo bankovního účtu projektu
{cislo_projektu} číslo projektu. „Identifikační číslo projektu“ zobrazené v administraci
{nno_email} E-maily pro zasílání oznámení o nových darech oddělené čárkou
{datum_transakce} Datum, kdy byla transakce zanesena do systému ve formátu j.n.Y, např. 8.12.2016
{typ_transakce} Jedna z hodnot: Běžným převodem, Platební kartou, Rychlý on-line převod přes internetové bankovnictví
{technicky_typ_transakce} Jedna z hodnot: prevod, sporitelna, payu
{typ_karty} Jelikož neukládáme, tak se předává pouze prázdný řetězec
{darujme_vs} Variabilní symbol vygenerovaný systémem Darujme.cz.
{castka} Uživatelem vyplněná částka bez měny. Např. 2555,00 (bez oddělovače tisíců, jako oddělovač desetinných míst čárka
{mena} Měna daru. hodnoty EUR, CZK, USD, GBP
{castka_s_menou} Např. 2555,00 CZK
{cetnost} Jednorázově nebo Měsíčně
{datum_konce_opakovane_platby} Datum, kdy je očekávaná poslední platba ve formátu j.n.Y, např. 8.12.2018. V případě jednorázové transakce pak prázdný řetězec
{datum_konce_opakovane_platby_pomlcka} Stejné jako předchozí, jen místo prázdného řetězce pomlčka -
{text_potvrzeni_o_daru} Chce dárce potvrzení? hodnota Ano nebo Ne
{insert_day} Den z {datum_transakce}, např. 05
{insert_month} Měsíc z {datum_transakce}, např. 09
{insert_year} Rok z {datum_transakce}, např. 2016
{jmeno} Jméno dárce
{prijmeni} Příjmění dárce
{telefon} Telefon dárce
{email} E-mail dárce
{ulice} Ulice adresy dárce
{mesto} Město adresy dárce
{psc} PSČ adresy dárce
{locale} Jazyk, cs nebo en

Dále je možné použít všechny custom fieldy ve tvaru {klic} kde klic je nastaven v administraci projektu.

Příklad kódu – vlastní formulář

Příklad kódu vlastního formuláře s licencí MIT naleznete v repozitáři na GitHub: https://github.com/Darujme/vlastni-formular-priklad.

Jedná se o příklad kódu vlastního formuláře (čisté HTML, CSS a JS) a kód je určen k „dostylování“, tzn. vizuální stránka není záměrně řešena.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci