Adopce ovcí pro Branickou Třešňovku. Adopcí ovcí podpoříte obnovení pravidelné pastvy v Branické Třešňovce. Pastva bude probíhat pod dohledem pasáčka dvakrát až třikrát ročně, dle potřeby.
nebo ,- Kč