Dar pro Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu ČR
nebo ,- Kč