Jakožto nezisková organizace jsme závislí
na Vašich darech a příspěvcích.
Finanční pomoc jakékoli výše je pro nás nesmírně důležitá.
Budeme vděčni za jakoukoli Vaši podporu.

Pomáháme zvířatům na kožešinových farmách, v pokusných laboratořích, v cirkusech a opuštěným kočkám v útulcích.

ANO, chci podpořit činnost Svobody zvířat a zlepšit život
tzv. kožešinových, laboratorních a cirkusových zvířat...

nebo ,- Kč