Na podporu poskytování sociálních služeb a realizaci projektů směřujících ke zkvalitnění života a zlepšení postavení lidí s duševním onemocněním ve společnosti chci spolku FOKUS Tábor darovat:
nebo ,- Kč