Veškeré projekty Centra pro současné umění Praha jsou nevýdělečné a jako takové se neobejdou bez pomoci dárců.

Za jakoukoliv Vaši podporu děkujeme!

nebo ,- Kč