Konzultace

Chcete zvýšit nezávislost vaší organizace? Potřebujete vytvořit fundraisingovou strategii nebo si nevíte rady, jak získat podporu velkých firem a jednotlivců? Právě Vám nabízíme tyto konzultace a semináře:

Samofinancování

Pomůžeme Vám zmapovat potenciál pro samofinancování vaší organizace. Stejně tak jako zpracovat finanční analýzu činností přinášejících příjem, analyzovat a vyhodnocovat vaše podnikatelské příležitosti a zpracovat jejich studii proveditelnosti. Navíc Vám pomůžeme začlenit sociální podnikání do života vaší neziskové organizace, zpracovat podnikatelský plán a jeho finanční část včetně projekce cash-flow a analýzy bodu zvratu.

Strategie, plánování, evaluace

Chcete vědět, jak z vašeho fundraisingu udělat dlouhodobě úspěšný fundaisingový program, který bude reagovat na skutečné potřeby vaší organizace? Jak se vymanit “z vleku nepohodlných” dárců, na jejichž podpoře jste závislí. Naučíme vás sestavit funkční fundraisingové portfolio a získávat “správné” peníze v “pravý” čas. Nebo Vás zajímá, zda realizujete opravdu to, co jste si naplánovali a v kvalitě, kterou jste si předsevzali?

Firemní fundraising

Chcete získat podporu pro váš projekt od velkých firem? Víte, jak je zaujmout? Co firmy očekávají od partnerství s neziskovou organizací a podle čeho si firmy vybírají vhodné projekty k dárcovství? Na koho se ve firmě obrátit? Jak zformulovat vaši nabídku? Jak si firemního dárce udržet?

Individuální fundraising

Chcete získat dostatečný počet zastánců vaší myšlenky a zároveň získat pravidelný přísun “volných” peněz? Víte kolik individuálních dárců potřebujete? Víte koho, jak, kdy a o co požádat tak, aby se vám to co nejvíce vyplatilo? Dověděli byste se rádi, jak si získané dárce udržet, zapojit do práce a zvýšit jejich finanční příspěvek? Chcete vědět, kolik vás to bude stát a kolik vám to přinese? Zajímá vás jak smysluplně začlenit fundraising od jednotlivců do života organizace, aby se mu dostávalo podpory, kterou potřebuje?

Konzultace jsou zajišťovány Sdružením VIA – více o konzultační činnosti, nabídce i cenách naleznete zde.