5. února 2020 | Online fundraisingové tipy

Tříletý pohled na Darujme.cz odhaluje trendy v on-line dárcovství

Darujme.cz je největší platforma pro online dárcovství v České republice, která právě zahájila 10. rok svého fungování. Pohled do dat proto může mnohé napovědět o trendech v on-line fundrisingu u nás.

Výzkumnice Adéla Zvolánková a Lenka Šuláková v rámci svého absolventského projektu Digitální akademie Czechitas podrobně zanalyzovaly data z Darujme.cz za roky 2016-2018 a výsledky si nyní můžete prohlédnout i vy.

Slovníček pojmů a zkratek
• NNO = nevládní nezisková organizace
• Projekt = účel, na který jsou získané finance vynaloženy
• Dárcovská výzva = peer to peer výzva vytvořená ambasadorem a přidružená ke konkrétnímu projektu; vybrané peníze jsou po uplynutí stanovené doby připsány na účet organizac
• Ambassador = člověk, který svým jménem vytvořil Dárcovskou výzvu
• Dar = příchozí platba převedená na české koruny
• Objem darů = peněžní objem, součet v českých korunách

Základní přehled

Ve sledovaném období využilo Darujme.cz 582 neziskových organizací, které zde publikovaly přes 2000 projektů. Celkem na ně přispělo 121 tisíc dárců, kteří poslali téměř 300 tisíc darů v celkovém objemu 165 milionů Kč.

Všechny veličiny a jejich vývoj v čase zobrazuje následující graf. Z něj je patrné, že počet organizací i projektů roste meziročně o 1/3. Počet dárců i darů se každý rok zdvojnásobí. Objem darů se zvyšuje pomalejším tempem, a sice o 84% mezi roky 2016–17 a o 64% mezi roky 2017–18. Důvodem je klesající průměrná výše daru (zejména darů jednorázových).

Pro přesnější vykreslení průměrné hodnoty daru uvádíme medián (200 Kč v roce 2018) a modus (100 Kč v roce 2018), jelikož můžeme vidět, že průměrný dar je ovlivněn maximálními dary (500 000 Kč v roce 2018). Většina darů (80%) má hodnotu do 500 Kč.

Když k těmto zjištěním přidáme četnost daru, vidíme, že jednorázové dary jsou v průměru 3 krát vyšší než pravidelné. To se promítá do celkového podílu, kde jednorázové dary tvoří 80% z celkového objemu darů. Pravidelných darů je tedy sice málo, ale neměli bychom je opomíjet, jelikož z hlediska počtu plateb tvoří 40% a jejich počet se stále navyšuje.

Analýza dárce

Pro pochopení struktury dárců jsme si vytvořily kategorii dárce, kde prvodárce odeslal za období 2016-18 pouze 1 platbu, příležitostný dárce 2–10 plateb, pravidelný dárce 10–36 plateb a top filantrop více než 36 plateb.

Z následujícího grafu je patrné, že typický dárce spadá do kategorie prvodárce nebo příležitostný dárce a odešle tedy 1–3 platby ročně. Patří sem 95% všech dárců, přičemž obě kategorie se podílejí shodně (40%) na celkovém objemu darů.

Je dárcem spíše žena nebo muž?

Ženy darují častěji a jsou stále aktivnější, v roce 2018 darovaly dvakrát častěji než muži. Na druhou stranu je jejich průměrný dar zhruba poloviční než dar můžů, a tak se obě pohlaví na celkovém objemu darů podílejí stejně.

Jaký způsob platby dárci preferují?

Nejčastější platební metodou placení je platební karta. Překvapivě dochází k růstu platby přes běžný převod, který nejvíce využívají pravidelní dárci. Rychlý online převod je využíván stále méně.

Odkud dárci přicházejí a jaký typ zařízení nejčastěji používají?

Nejčastěji dárci přicházeli z webových stránek NNO. Ze sociálních sítí výrazně převažuje FB (2. místo), Instagram (34. místo). Lidé také velmi často přichází z emailu (email.seznam 10 místo, email.centrum 31.místo). Stránky se zpravodajstvím se vyskytují relativně nízko (zpravy.aktuálně 34.místo).

Odkud dárci pocházejí?

Dárci pocházejí z celé České republiky, nejvíce však z velkých měst. Z hlediska výše daru vede Praha, vysoko je i Olomouc, Kladno, Opava či Karlovy Vary. Z větších měst mají nízký dar města z krajů s vyšší nezaměstnaností (Moravskoslezský, Ústecký), ale překvapivě také Plzeň a Liberec. Podíl dárců na celkovém počtu obyvatel (v %) je nejvyšší v Praze, Brně, Olomouci, ale i v Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Časová Analýza

Největší vliv na výsledky časové analýzy měl top projekt Nocleženka, díky které byly z hlediska objemu darů nejsilnější zimní měsíce a nejštědřejší dny 26.–28. únor 2018. Nejčastěji lidé darují v úterý až čtvrtek. Nejméně pak o víkendech (nejslabším dnem je sobota). Průměrná výše daru je přibližně stejná pro každý den. Pravidelný dar je nejčastěji zadán uprostřed měsíce, jednorázový spíše ke konci měsíce. Nejvíce darů bylo odesláno 27. den v měsíci.

Organizace

Pro porovnání organizací jsme si vytvořili vlastní kategorie dle objemu darů získaných na Darujme.cz:

Mikro: roční objem darů do 10 000 Kč

Malá: 10 000 – 10 000 Kč

Střední: 100 000 – 500 000 Kč

Velká: 500 000 – 1 000 000 Kč

Top: více než 1 000 000 Kč

V kategorii top nejvíce rostly organizace Post Bellum a Armáda spásy. Top 9 organizacím připadne 45% celkového objemu darů, mají nejvyšší průměrný počet dárců, ale nejnižší průměrný dar.

Oblast činnosti NNO

Češi nejčastěji přispívají na podporu sociálně znevýhodněných skupin, rozvojovou spolupráci a zvířata. Všechny sledované segmenty mezi lety 2016–2018 rostou. Zajímavé z hlediska zacílení kampaní jsou preference mužů a žen. Ženy častěji přispívají na sociálně znevýhodněné skupiny a zvířata. Naopak muži výrazně dominují v oblastech rozvojová spolupráce, zdraví, vzdělávání a výzkum, osvěta a poskytování informací a protikorupční aktivity. Tomu odpovídá i průměrná darovaná částka (u “mužských oborů” je vyšší).

Projekty

Počet projektů na Darujme.cz roste meziročně o 30%. Průměrný počet projektů na organizaci koreluje s kategorií NNO (větší organizace vypisují více projektů). Nejúspěšnějším projektem na Darujme.cz je Nocleženka. V únoru 2018 se jí podařilo načasovat svou kampaň, která se objevila i v reportáži na ČT, na období velkých mrazů, což způsobilo velký nárůst dárců, přičemž ženy na kampaň reagovaly 3x častěji než muži.

Dárcovské výzvy

Dárcovské výzvy byly spuštěny na darujme.cz v roce 2017, sledované období je tedy kratší než u předešlých analýz.

Celkově bylo vypsáno 467 dárcovských výzev k 225 projektům (11% z celkového počtu projektů) a vybráno 9,5 milion Kč (6% z celkového objemu darů). Do výzev se zapojilo celkem 13 tisíc dárců (10% z celkového počtu dárců). Dárcovské výzvy zatím představují menší část z celkového objemu darů, ale jejich počet se neustále zvyšuje (19% růst mezi roky 2017 a 2018).

Jak vypadala průměrná dárcovská výzva?

Průměrná výše dárcovské výzvy se pohybuje okolo 20 tisíc Kč, daruje na ni 28 dárců s průměrnou výší daru 700 Kč a většinou netrvá déle než 1,4 měsíce. Průměrná úspěšnost výzev (podíl přijatých darů ku cílové částce) je 67%.

Nejvíce „podhodnocená výzva“ byla výzva Tomáše Třeštíka “Dáš si se mnou panáka?” — cílová částka 5 tisíc Kč, vybráno 531 tisíc Kč.

Kdo jsou nejúspěšnější ambasadoři?

K nejúspěšnějším ambasadorům patří známé osobnosti s velkým počtem sledujících na sociálních sítích. Ale i méně známé osobnosti, které dokáží upoutat zajímavostí výzvy a silou svého příběhu — např. Ondřej Zmeškal, který běžel 600km pro nevidomé děti a díky GPS sledovaní mohl každý vidět, kde se právě nachází.

Jaké výzvy ambasadoři nejčastěji vytvářejí?

Na základě analýzy nejčastějších slov v názvech výzev jsme zjistily, že nejoblíbenější jsou výzvy běžecké (146 x běhat, 19 x strollering — běh s kočárkem, 20 x marathon) a narozeninové (98 x narozeniny, 50 x slavit). Výzvy jsou většinou cíleny na děti (75x), hospice (53x), domovy (32x), rodinu (15x) a proti násilí (17x).

Doporučení ke kampaním

Optimalizovat nabízenou částku na widgetech dle: cílové skupiny (muži vyšší, ženy nižší), ročního období (v období Vánoc zvýšit), zaměření NNO (vyšší částky nabídnout u regionálního a komunitního rozvoje, filantropie a dobrovolnictví, zdraví a rozvojové spolupráce).

Pro oslovení nových dárců snížit hodnotu daru na widgetu, např. od 100 Kč (klidně i nižší —  tzv. mikroplatby), což může motivovat další dárce, nebo zvýší jejich ochotu darovat na více projektů, u opakovaného daru částku mírně navýšit (z 200 na 250 Kč).

Oslovovat dárce přes fungující komunikační kanály — odkazy na kampaně přes FB, e-mailem.

Spouštět kampaň na začátku týdne (vyhnout se víkendům), ideálně v druhé polovině měsíce.

Celá analýza včetně odkazů na kompletní živé reporty a postupu práce s daty je zveřejněna zde: http://bit.ly/dapp2019projekt06

 

Pro Darujme.cz zpracovaly a sepsaly Adéla Zvolánková a Lenka Šuláková.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci