25. dubna 2023 | Online fundraisingové tipy

Rozhovor s Nevypusť duši: Je v pořádku chtít se mít dobře a být v pohodě.

Nevypusť duši. Nemluví vám také ten název z duše? Tak se jmenuje nezisková organizace, jejímž posláním je osvěta a prevence v oblasti duševního zdraví, a to především u mladých lidí. Organizaci v roce 2016 založily studentky Marie a Tereza, které měly vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Z facebookové stránky se postupně stala úspěšná a známá nezisková organizace. Od té doby se tým Nevypusť duši rozrostl na 10 členek v úzkém týmu a více než 30 lektorů a lektorek, nejčastěji studentů a studentek psychologie, medicíny či pomáhajících profesí, kteří vedou jeden z několika programů, které Nevypusť duši pořádá. Fialový balónek Nevypusť duši nepřehlédnete a je zároveň symbolem pro duši.

Nevypusť duši má originální, přehlednou a moc pěkně postavenou komunikaci. Spolu s komunikací se v organizaci systematicky starají o fundraising, a to i v on-line prostředí. A to nás v Darujme.cz zajímá. Povídáme si dnes s Míšou Plškovou z fundraisingu a s Anetou Brunerovou za PR. 

 

Dámy, jak jste v Nevypusť duši dlouho a co vás přivedlo k tomu, co děláte?

AB: Ani Míša ani já nejsme v ND dlouho – já konkrétně od října 2022. Vzděláním jsem sociální antropoložka, která se v průběhu studia vždy učila dívat se na svět kolem sebe ze široka a vnímat, kde je komu třeba pomáhat. V oblasti duševního zdraví to platí dvojnásob a filozofie Nevypusť duši je s mým přesvědčením za jedno v tom, že je třeba usilovat o svět, ve kterém jsou si lidé rovni v možnosti říct si o pomoc a také ji dostat. Aktivity ND jsem sledovala už  delší dobu a otevřenou pozici manažerky komunikace jsem si nechtěla nechat utéct. Z toho, jak veliký love brand ND je, mi občas stále poskakuje srdíčko, s čímž se pracuje každý den moc hezky.

MP: Ačkoliv jsem v ND docela krátce, o to větší radost mám, že se naše cesty před rokem a půl setkaly. Dříve jsem pracovala pro jinou neziskovou organizaci, kde jsem byla koordinátorkou jednoho z projektů a zároveň součástí této pracovní náplně bylo i okrajově psaní např. grantů či podkladů pro možné partnery projektu. A to mě zajímalo a lákalo. Jak oslovit potenciálního partnera, aby se rozhodl se s námi spojit? Jak tento vztah vytvářet a jak dále o něj pečovat? A to nyní můžu dělat právě i v Nevypusť duši. Snažíme se o diverzifikaci příjmů z firemních, dotačních i individuálních zdrojů. Je pro mě důležité, abych s organizací, kde pracuji, mohla sdílet stejné hodnoty a být přesvědčena o jejím posláním. V Nevypusť duši toto nalazení zcela vnímám a právě její zaměření – péče o duševní zdraví – byl důvod, proč jsem se chtěla na tuto společnou cestu vydat. Díky práci ve fundraisingu mohu na tuto cestu zvát i další. Máme v Nevypusť duši vždy velkou radost z každého daru od našich dárců a dárkyň. A jak hezky vystihla Anet, vždy nám z toho trošičku poskočí srdíčko. Zároveň si velmi vážíme důvěry našich partnerů, kteří se s námi spojili, abychom společně mohli vytvářet svět, kde nikdo nemusí vypouštět duši.

 

Prozradíte nám, kolik procent tvořil za minulý rok podíl on-line darů? 

V tuto chvíli ještě nemáme účetně uzavřený rok 2022. Ale, můžeme říct, že je to přibližně 11%.

 

Jak je pro vás důležité ve vaší práci Darujme.cz? Jak jej konkrétně nejčastěji používáte?

MP: Darujme.cz vnímáme jako důležitého parťáka, který nám umožňuje jasně a srozumitelně sdílet poslání Nevypusť duši a propojuje nás s lidmi, kteří se chtějí k této misi připojit. Jelikož darujme.cz patří mezi dobře známé a zavedené darovací platformy, poskytuje nám tím i další míru důvěry v naši práci pro případné nové dárce a dárkyně, které oslovíme v rámci našich aktivit (fundraisingové kampaně, sociální sítě, workshopy, aj.) a doposud se s námi blíže nesetkali. Což je pro nás velmi cenné. Darujme.cz nás v Nevypusť duši doprovází celoročně. Používáme jej jako jedno z míst, kde se můžeme pomyslně setkat s našimi dárci a dárkyněmi, kteří hledají cestu, jak mohou podpořit péči o duševní zdraví v naší společnosti. Proto máme na Darujme.cz dlouhodobě otevřeny dva projekty, které popisují nejen zaměření Nevypusť duši, ale i to, v co dokážeme finanční podporu od našich dárců a dárkyň skutečně proměnit. K tomu, aby o našem profilu na darujme.cz lidé věděli, spolupracujeme právě s Anet na způsobu komunikace poslání Nevypusť duši, ale také jejího dopadu. Během podzimu většinou také spouštíme novou kampaň, která je vždy zacílená na podporu konkrétní aktivity Nevypusť duši. Zároveň je darujme.cz důležitým místem, kde můžeme získat potřebná data o našich dárcích a dárkyních, abychom jim mohli za jejich dar poděkovat, ale také je dále informovat o tom, jaký dopad jejich pomoc má.

AB: Z hlediska marketingu a PR bych za sebe jen doplnila, že skupina našich dárců má díky darujme.cz takřka komunitní charakter. Naše pravidelné dárce vnímáme jako skupinu blízkých lidí, se kterými rádi a pravidelně komunikujeme a jsme pokaždé šťastné, když do ní přibude někdo nový. Když jsme s Míšou minulý měsíc přecházely z jednoho mailovacího klienta na jiného, obě jsme už jmenovitě znaly některé z našich dárců a věděly jsme, že je nesmíme do nového seznamu kontaktů zapomenout přidat.

 

Jaké kampaně plánujete na letošek?

MP: V tuto chvíli s Anet, ale také s dalšími kolegyněmi v týmu, přemýšlíme nad tím, jakou vhodnou kampaň na letošní rok vytvořit a jakou podobu ji vtisknout. Při plánování kampaně vždy vycházíme, jak z reálných potřeb Nevypusť duši a jejího poslání, tak reflektujeme aktuální dění v oblasti duševního zdraví ve společnosti. V danou dobu vyhodnotíme naše největší potřeby a na základě těch vytváříme konkrétní fundraisingovou kampaň.

AB: Přesně jak říká Míša – snažíme se vždy reagovat na to, co se zrovna děje. Proto je pro nás obtížnější vymýšlet kampaně dlouho dopředu, protože témata, která zrovna rezonují a je potřeba je řešit často přichází nečekaně a ve vlnách. Ale my jsme stejně zjistily, že jsme jako tým produktivnější, když nás něco zasáhne, inspiruje a motivuje k rychlému přemýšlení a tvoření. :) 

 

Na webu máte velmi přehledně rozepsáno, kam přesně poputuje každá vám darovaná stokoruna a vybízíte k pravidelné podpoře. Jakým způsobem cílíte na pravidelné dárce a jak jsou pro vás pravidelné dary důležité?

MP: Jedním z cílů Nevypusť duši je být srozumitelnou a transparentní neziskovou organizací. To se přirozeně propisuje i do oblasti fundraisingu, kde velkou roli má i to, že fundraising v Nevypusť duši nefunguje odděleně od jejich ostatních částí (důkazem toho je naše příjemná spolupráce s Anet), ale vzájemně se propojuje a doplňuje, což je dáno i skvělým nastavením a aktivním zapojením a zájmem naší ředitelky (včetně naší zakladatelky a předchozí ředitelky) do celého procesu. Vnímáme fundraising jako prostor pro to, abychom mohli další lidi inspirovat k podpoře duševního zdraví, a to má mnoho podob – darování, ale také sdílení našich článků a infografik, apod. Vše dohromady je pro nás v Nevypusť duši ohromný zdroj energie a radosti do naší práce, a to se naopak snažíme zpět vracet našim dárcům a dárkyním – radost z toho, co jsme společně s nimi mohli dokázat v péči o duševní pohodu, jak jejich dar pomohl dětem a mladým lidem naučit se včas o svoji psychiku pečovat a zároveň jak těmto dětem a mladým lidem jejich dar věnovaný např. do workshopu Duševní zdravovědy může dodat odvahu svěřit se a nebo vyhledat odbornou pomoc. S Anet v tuto chvíli vytváříme novou strategii, jak pečovat o naše dárce a dárkyně, aby se s námi v Nevypusť duši cítili dobře a věděli, jak jejich dar pomáhá. Zaměřujeme se nejen na dostatečné informování dárců a dárkyní, ale také na poděkování, kterých je v průběhu roku několik. Našim dárcům a dárkyním například zdarma zpřístupňujeme webinář o duševním zdraví. Na vlastní kůži tak mají možnost zažít něco z naší praxe, ale také to vnímáme jako příležitost, ze které mohou čerpat pro péči o své duševní zdraví nebo svých blízkých. Každoročně také nezapomínáme na Giving Tuesday či období Vánoc a Nového roku, kdy chceme poděkovat nejen za štědrost a laskavost našich dárců a dárkyň, ale také za cestu, po které se s námi vydali k podpoře duševního zdraví v naší společnosti.

Pravidelné dary nám velmi pomáhají v tom, že můžeme naše aktivity plánovat dopředu, dávají nám jistotu, že společně s těmito dary od našich dárců a dárkyň a díky dlouhodobé podpoře našich partnerských organizací a firem budeme moci dostát vytyčených cílů a zároveň poskytují oporu k tomu, abychom dokázali efektivně reagovat na potřeby, které mohou vyplynout v průběhu roku. 

AB: Jednou částí nové strategie péče o naše dárce a dárkyně je například pravidelný čtvrtletní newsletter, který pod našima rukama aktuálně teď vzniká. Chceme, aby všichni, kteří nás podporují, věděli, že jejich dary opravdu najdou jasné uplatnění a že právě díky nim můžeme pracovat na všech projektech, kterými se zabýváme. Ačkoliv se snažíme mluvit zejména v kvantitativních datech, tedy – kolik workshopů za danou darovanou částku můžeme zrealizovat apod. – záleží nám na tom, aby se v kontextu nevytratil kvalitativní dopad, který každý jednotlivý dar má. Jeden workshop totiž ovlivní životy až třiceti mladých lidí a ačkoliv nikdo z nás nedokáže zjistit, jak přesně jejich životní trajektorii pozmění, ze zpětných vazeb na naše workshopy víme, že jsou vnímány jako velice podpůrné, pomáhající a dodávají mladým lidem kuráž.

 

Téma duševního zdraví je za poslední roky velmi skloňované. Zažili jsme covid, probíhá válka na Ukrajině, obecně rychlé životní tempo přináší své výzvy. Mění se nějak u vás v organizaci dynamika darování za poslední tři roky a třeba vám přibývají dárci, máte více pravidelných darů nebo akvizice je snazší? Pozorujete nějaký vývoj?

MP: Ano, jak covid, tak i válka na Ukrajině měly na dynamiku darování jasný vliv. V podstatě můžeme mluvit o dočasném odlivu dárců, kteří se rozhodli směřovat finanční podporu tam, kde byla v dané době nejvíce potřeba. To jsme mohli sledovat hned po samotném začátku války, kdy se zvedla obrovská vlna solidarity a finanční podpory konfliktem zasažených oblastí a lidí. Jak covid, tak válka na Ukrajině jsou zároveň dvěma událostmi, které měly celosvětový dopad i v oblasti duševního zdraví. Dopady covidu na duševní zdraví dětí a mladých studentů a studentek vidíme doteď, pokud sledujeme výzkumná data mapující situaci například na středních školách, jako to ostatně děláme i my v rámci výzkumu běžícího souběžně s naším programem Zázemí pro duši. V období covidu jsme se snažili upozorňovat na obtíže, které přichází s přechodem do online prostoru a ukazovat rodičům i dětem, jak tento přechod a náročnou situaci lépe zvládat. Určitě můžeme říct, že během covidu narostl počet dárců a dárkyň téměř na dvojnásobek, v uplynulém roce se jejich počet naopak vrátil na dobu před covidem. Zároveň máme radost, že mnozí z našich dárků a dárkyň nás pravidelnou podporou doprovází několik let.

AB: To se nám dařilo i díky velice úspěšné fundraisingové kampani na podporu našich aktivit, kterou jsme v té době spustili. Co se týče války na Ukrajině, snažili jsme se reagovat pohotově a v tom, co je nám nejbližší – díky podpoře našich partnerů, dárců a dárkyň jsme vytvořili dvojjazyčnou brožuru Podpora duševního zdraví v době válečného konfliktu, která je stále k dispozici na našem webu a na začátku války jsme ji aktivně společně s našimi partnery a spojenými organizacemi distribuovali do míst, kde se lidé z Ukrajiny poprvé seznamovali s novým prostředím a vyrovnávali se s prožitými hrůzami. Nicméně, během posledních tří let pozorujeme, že zájem o duševní zdraví a jeho podporu je stabilní a spíše stoupající – což vidíme nejen na počtu pravidelných a dlouhodobých dárců (někteří nás doprovází opravdu již od počátku), ale například i na nárůstu našich sledujících na sociálních sítích.

 

Kdo jsou vaši typičtí dárci? A možná i toto se za poslední roky změnilo?

MP: Ačkoliv jsme se nikdy zaměřovali na detailní analýzu skladby našich dárců a dárkyň, máme různé statistiky například z webu nebo sociálních sítí, které nám umožňují mít hrubou představu o tom, kdo nás podporuje. Často jsou to lidé, kteří mají osobní zkušenost s duševním onemocněním buď přímo u sebe nebo u někoho blízkého, lidé, které naše činnosti zajímají profesně (například pedagogové a pedagožky) a také mladá generace, které je téma duševního zdraví blízké. 

 

 

A teď dovolte také pár otázek k duševnímu zdraví. Přepracování a vyhoření se bohužel často a až systémově týká lidí v neziskovém sektoru. Jak vypadají první náznaky toho, že se vyhoření blíží?

AB: Ptáte se na jedno z témat, kterému se v Nevypusť duši aktuálně věnujeme, a to v rámci hned několika programů. V Nevypusť duši syndrom vyhoření vnímáme jako specifický projev chronického nebo-li dlouhodobého stresu, kterému často podléhají lidé v zaměstnání, ale i například při studiu nebo v roli pečujících osob, například na mateřské dovolené. Vyhoření se ozývá ve třech sférách – psychické, fyzické a sociální. Člověk, který pomalu začíná hořet, jak v Nevypusť duši říkáme, obvykle ztrácí zájem o činnosti, které ho doposud bavily, stává se apatickým, frustrovaným a cítí se velmi vyčerapaně. K tomu se často přidávají například poruchy spánku, bolesti hlavy a v sociální sféře například snižování intenzity komunikace s kolegy a kolegyněmi nebo i izolace od blízkých. Máme přesně k tématu varovných signálů vyhoření vytvořenou hezkou přehlednou infografiku, kterou vám rádi poskytneme, ať čtenáři ví, na co si dávat pozor. Aby se vyhoření nemuselo dít, připravili jsme letos úplně nový program pro firmy a veřejnost, který se vyhořením a jeho prevencí zabývá a učí zaměstnance a zaměstnankyně i vedení firem syndromu vyhoření předcházet a včas rozpoznat, kdy přichází. Stejně tak aktivně šíříme potřebné kontakty na služby, které jsou k dispozici v momentě, kdy se už necítíme dobře a potřebujeme pomocnou ruku.

 

Máte s vyhořením osobní zkušenosti u sebe nebo ve svém okolí? 

AB: Myslím si, že Nevypusť duši je skvělým příkladem dobře nastaveného pracovního prostředí, které dbá na duševní zdraví svých zaměstnanců a zaměstnankyň a snaží se syndromu vyhoření předcházet – což nám všem dlouhodobě vychází, nejen ve snaze žít a pracovat v souladu s tím, co hlásíme do světa. Spoustu vyhořelých tváří jsem ve svém životě obě dvě s Míšou potkaly, ať už v průběhu vysokoškolského studia nebo v kruzích přátel, kteří nemusí nutně pracovat v náročných korporátních kruzích, které jsou s vyhořením primárně spojovány, ale například v kreativních oborech, kde je velmi vysoký tlak na výkon a originalitu. V Nevypusť duši myslíme také primárně na pomáhající profese nebo vyučující na základních a středních školách, kteří se s vyhořením často setkávají. 

 

Co vám osobně funguje jako obrana?

AB: Znáte 7 zásad zdravé psychohygieny, jednu z nejznámějších infografik, kterou jsme v Nevypusť duši vytvořili? Obsahuje sedm bodů, na které je dobré brát ohled, když se chceme starat o své duševní zdraví a tím i předcházet obtížím, jako je syndrom vyhoření.

„Nejdůležitější mi přijde přikládat své vlastní pohodě dostatečně důležité místo, nezapomínat na to, že je v pořádku chtít se mít dobře a být v pohodě.“

Stejně tak podstatné je nepřepínat se a mít realistická očekávání od toho, co děláme – ať už je to práce, koníčky nebo cokoliv jiného. Všichni máme své limity, své tempo a je fajn o něm vědět a znát ho, a taky relaxovat. V našem týmu máme pestrou škálu koníčků a relaxačních aktivit: od výletů do přírody přes hru na klavír a sledování filmů až po večery u playstationu.

MP: Jak už zmiňuje Anet, právě pestrá škála koníčků funguje i u mne. Proto pravidelně s přáteli a rodinou chodím do hor, věnuji se lezení a trávíme čas pospolu. Tím si čistím hlavu od pracovní zátěže a dobíjím energii na to, abych měla z čeho čerpat energii v pracovní týden. Příroda a trávení času s rodinou mi zkrátka dobíjí baterky.  Právě podpora a společnost blízkých lidí je také něčím, co by se podle nás v ND nemělo podceňovat a moc si přejeme, aby si každý z nás uměl všimnout, když jeho blízkému není dobře a zároveň si říct o pomocnou ruku v momentě, kdy ji sám potřebuje.

 

 

Pracujete také se zaměstnanci v nezisku?

MP: V Nevypusť duši vnímáme spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, které mají stejné zaměření a hodnoty, jako zásadní pro dosahování společných cílů v oblasti péče o duševní zdraví. Zároveň si mohou také neziskové organizace, které mají zájem, objednat některý z našich programů věnující se podpoře duševního zdraví.

AB: Jak říká Míša, naše programy pro firmy a veřejnost jsou k dispozici všem, kteří o ně mají zájem. Konkrétně neziskové organizace a státní sektor mají oproti firmám výhodu v tom, že jsou ceny programů pro ně nižší. Navíc, což je novinka letošního roku – plánujeme akreditova kurz pro sociální služby, který bude osmihodinový a bude se věnovat přímo lidem v pomáhajících profesích v rámci jejich dalšího vzdělávání.

 

Po covidu jsme se všichni hodně transformovali do on-linu. Myslím tím, že je běžný home office, on-line schůzky, na jednu stranu už není tolik potřeba se vídat, což šetří čas, na druhou stranu trávíme mnohem víc času jen ve společnosti obrazovky a tak trochu se vytrácíme z reality. Jak se změnil způsob práce konkrétně u vás? Počítám, že u vás je to hodně o osobním kontaktu. Co byste doporučili jako zdravý on-line off-linový mix?

MP: V roce 2020 jsme v reakci na výrazné zhoršení psychické kondice celé populace v důsledku pandemie Covid-19 transformovali naše programy také do online podob. Vznikly například online webináře pro středoškoláky a středoškolačky, vyučující či veřejnost a některé z těchto nově vzniklých aktivit nabízíme v rámci našich programů i nadále. Ačkoliv, jak zmiňujete, osobní kontakt je v našich programech velice důležitý. Tyto kroky – transformaci našich programů do online podob – bylo možné realizovat právě díky velké podpoře našich partnerů a zároveň díky velké štědrosti a podpoře dárců a dárkyň, kteří Nevypusť duši v období Covid-19 podpořili.

 

AB: V ND podle mě fungují hezké kompromisy: díky dobrému nastavení vedení organizace i díky tomu, jak dobře funguje komunikace v týmu je u nás možné si on-line a off-line světy kombinovat tak, jak potřebujeme. Rádi se vídáme společně v kanceláři, každou středu společně obědváme a každé pondělí ráno se scházíme na pravidelném catch-upu, ale pracovní dobu máme jinak velice volnou a pokud si někdo z nás potřebuje vzít na delší dobu home office nebo rád chodí na jógu ve tři odpoledne, není to pro nikoho problém. Je to systém vystavěný na důvěře v to, že všichni chceme dělat svou práci a děláme jí rádi – ať už z kanceláře, nebo třeba z chaty na horách. Online svět včetně všech jeho appek a komunikačních kanálů nám umožňuje větší časovou flexibilitu a také dostává náš obsah k širšímu spektru lidí, včetně těch, ke kterým by se fyzické workshopy třeba vůbec nedosaly.

Důležitá je pro nás také spolupráce v týmu. Je nás v týmu kolem deseti a tam by se hned projevilo, kdyby někdo neměl stejný zápal do práce jako ostatní. Je to o spolupráci.

MP: Ano, vzájemná důvěra je pro nás velmi hezký závazek, který nikdo nechce zklamat.

 

Máte pro nás na závěr něco, co byste rády vzkázaly vašim kolegyním a kolegům z neziskového sektoru ať už fundraiserům nebo nebo lidem z přímé péče?

AB: Všem kolegům a kolegyním z neziskového sektoru bych za ND ráda vzkázala, že vaše práce je důležitá a abyste ji mohli dělat dobře a hezky, potřebujete se mít sami dobře. Není to jenom prázdná věta. Naším společným cílem je, aby nám v tomto světě bylo lépe. Abychom toho mohli společně dosáhnout, musíme začít u sebe.

MP: Kolegům fundraiserům a kolegyním fundraiserkám bych asi chtěla říct: pojďme se snažit nacházet způsoby, jak propojovat dárce s těmi, kterým pomáháme, a snažme se o to, aby dárci a dárkyně měli možnost vidět, jak jejich dary pomáhají měnit svět k lepšímu.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci