23. listopadu 2020 | Svět dárcovství

Proč o Vánocích darujeme?

Vánoce jsou časem obdarovávání druhých. A to se týká nejen naší rodiny a přátel, ale i charitativních darů. Řada neziskových organizací pořádá vánoční výzvy, které mají ve srovnání se zbytkem roku často mnohem větší účinek a dopad na dárce. Proč tomu tak je? Výzkumy ukazují, že některé faktory zvyšující motivaci dárců mohou být během tohoto období obzvlášť silné. Z hlediska objemu darů na Darujme.cz obecně vedou zimní měsíce a nejštědřejšími dny bývají zpravidla 26.–28. prosinec.

Pocity satisfakce

Filantropie a darování neziskovým a charitativním organizacím totiž dokáže v lidském mozku aktivovat stejné oblasti jako při zpracování odměn, konzumaci dobrého jídla nebo užívání návykových látek. Rozhodování o tom, zda dárce daruje či nikoliv, pravděpodobně zahrnuje spoustu faktorů, které zcela nezávisí na našem vědomí, přičemž roli hrají také naše předchozí dárcovské zkušenosti.

Společenský souhlas

Jednou z možných motivací k darování je obecný společenský souhlas panující ve spojení s pomocí druhým. Dělat věci, kterých si společnost váží, je pro člověka obzvláště důležité a Vánoce mohou poskytnout ideální příležitost k tomu, jak požádat o dar nebo někoho obdarovat.

Dárci obecně upřednostňují, když přesně vědí, jaký budou mít jejích peníze dopad, a jaký přinesou rozdíl. Většina z nás dává přednost nákupu dárků pro naše blízké a pro lidi, které známe, před darováním finančních prostředků. Je pro nás totiž mnohem snazší představit si jejich radost, kterou budou z dárku mít. Darování je často spojeno s empatií a ta roste v případech, s nimiž máme osobní zkušenost.

Každý rok vidíme na Darujme.cz stovky skvělých dobročinných projektů, díky nimž směřuje pomoc konkrétním lidem, zvířatům nebo projektům u nás i ve světě. Vidíme ale taky řadu lidí, kteří mají chuť pomáhat a darovat. A protože jsou Vánoce časem darování, využijte příležitosti a připojte se k nim! Věříme totiž, že i dávat způsobuje stejnou radost jako dárky dostávat

Jíst, pít a veselit se. A co ostatní?

Vánoční tradice velí „jíst, pít a veselit se,“ což v některých případech může v lidech naopak vyvolat pocity viny a sounáležitosti s těmi, kteří si podobný luxus dopřát nemohou. O Vánocích mají proto dárci tendenci víc než kdy jindy darovat jídlo pro lidi v nouzi, případně podpořit organizace, které se tímto problémem zabývají.

Například organizace Naděje vyhledává lidi bez střechy nad hlavou přímo v místech, kde přežívají. Nabízí jim bezprostřední pomoc i další péči a umožňuje jim znovu nabrat sílu a za pomoci odborníků začít svou životní situaci řešit tak, aby se dokázali vrátit do běžného života. Jako doma se věnuje ženskému bezdomovectví a spolu s ženami bez domova se učí, jak jim pomoci.

Skvělým nevšedním vánočním dárkem může být například Nocleženka, což je je poukaz v ceně 100 Kč, který jednomu člověku bez domova umožní strávit noc v teple.

Vánoční tradice

Darování v období Vánoc se pro mnoho lidí stalo zavedenou tradicí. Tento fakt sám o sobě pravděpodobně podpoří i budoucí dárcovství a lidé začnou považovat darování za běžnou součást svých životů. Naše obvyklé chování je definováno svojí pravidelností. To znamená, že při rozhodování o tom, zda se má chování opakovat, je třeba méně přemýšlet. Děláme to zkrátka automaticky. V případě vánočních darů může tedy dárce každý rok věnovat určitou částku stejné charitativní organizaci jen proto, že to tak „dělá vždy.“ Co takhle stát se třeba Ježíškovým vnoučetem?

Proč darovat?

Pro většinu dárců je často období Vánoc a konce roku také časem bilancování a zamyšlení nad cíli a předsevzetími pro následující rok. I tento fakt může mít pozitivní vliv na dárcovství. Vánoční výzvy a projekty neziskových a charitativních organizací se mohou v tento čas v hlavách dárců jednoduše přeměnit z uvažování „proč vůbec darovat?“ na „proč nedarovat pravidelně?“.

Zdroj

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci