1. září 2022

Data o dárcovství na Darujme nejen z ČR…

Jakou roli hraje v online dárcovství rychlost? Proč dává smysl nabídnou i vyšší částky daru? A který den se nejméně daruje? 

Covid, tornádo, válka… Poslední tři roky jako kdyby nezůstal na kameni kámen. Změnilo se mnohé, včetně darování. I proto jsme v Darujme.cz spojili síly a především data s parťačkami z Darujme.sk o tom, jak online CZ/SK darování funguje. Jaké jsou trendy a z čeho se můžeme (nejen) z krizí poučit?!

Rychlost: kdo chvíli stál, již stojí opodál

Všichni jsme to mnohokrát slyšeli a četli. Všichni to víme! Ale ruku na srdce, když přijde něco opravdu nečekaného, jsme připraveni jednat rychle? Ihned? Neřešme teď samotnou pomoc, změnu nebo dopad, který naplňujeme, protože tam jako nevládky zpravidla excelujeme, jsme flexibilní a rychlí. Ale jsme stejně rychlí i ve fundraisingu? A jde vlastně dobře „online fundraisovat“ bez rychlosti?

Jedním slovem – nejde! Rychlost je zásadní. Stejně jako musíme co nejdříve, nejlépe a nejefektivněji pomoci, tak je nutné o tom říci a požádat. Data z Darujme.cz, stejně jako Darujme.sk to zcela jasně dokládají na příkladech desítek kampaní, sbírek a především samotných darů v rámci pomoci za covidové vlny, tornáda na Moravě nebo války na Ukrajině.

Minuty, hodiny, maximálně dny jsou zásadní. Kampaň po týdnu, resp. dokonce i po třech dnech, nemá velké šance. Štědrost a solidarita jsou lidem, dárcům, vlastní. Pokud požádáme a požádáme včas, lidé to ocení a darují. Stejně jako mají potřeby ti, kterým pomáháme, mají potřeby dárci – chtějí konat, chtějí jednat a pomoci, chtějí podpořit. Hned! Pokud tedy požádáme a v případě „emergency“ často „opravdu jen“ zveřejníme výzvu a to okamžitě, šance na úspěšný fundraising se zvyšují. Ano, jsou situace, kdy byly úspěšné kampaně i týden „po katastrofě“, ale je to spíše výjimka. Ten, kdo začne brzy, rapidně zvýší šanci na získání darů, díky kterým bude schopen nastalou situaci, problém, neštěstí řešit a pomáhat.

Tento graf prezentuje zaslané dary – pomoc pro Ukrajinu na kampaně přes Darujme.cz v prvním měsíci. Zcela jasně demonstruje, že první 3 dny jsou klíčové. Stejně tak tomu bylo i v případě darování na Slovensku skrze kampaně a sbírky na Darujme.sk.

Zajímavé srovnání přináší také data z ČR, když srovnáme pomoc Ukrajině a pomoc zasaženým lidem tornádem na Moravě v roce 2021.

Mimořádné události vždy mobilizují i ty, kteří běžně nedarují nebo darují jiným způsobem. V případě pomoci pro Ukrajinu data z Darujme.cz a Darujme.sk ukazují, že více než polovina dárců do té doby přes platformy Darujme nedarovala. A je tak velkou zodpovědností nás všech nevládek, abychom o nové dárce pečovali, dali jim vědět, co se díky jejich pomoci podařilo a zprostředkovali jim jedinečný vztah dárce a obdarovaného, který mění svět. Společně!

Trochu pod čarou nám přímá zkušenost z krizí ukazuje, že staré známe pravidlo: lidé darují lidem, nadále platí. Vážnost situace koreluje s výší/sumou pomoci a jednotlivých darů, stejně jako délkou trvání. Lidé v krizích nepřestávají darovat i na jiná témata než ta nejaktuálnější a to jak v případě covidu, války nebo vysoké inflace posledních měsíců, darování nadále roste. Pokud si říkáte, zda-li fundraising a online fundraising může fungovat i v těchto těžkých dobách, věřte, že může a funguje!

Má smysl žádat o 100 Kč nebo spíše o 10 000 Kč?

České i slovenské Darujme je nástrojem od fundraiserů pro fundraisery. Podoba „darovacího widgetu“ a nabídky částek k darování je vždy plně v rukou organizace, která dary sbírá. Zkušenosti z posledních let opřené o analýzu stovek tisíc darů napříč jednotlivými organizacemi a kampaněmi nám přináší zajímavý pohled, jak je možné částky nastavit a o kolik žádat.

České organizace mají nejčastěji nastavené částky 500 Kč, 1000 Kč a následně 300 Kč. Darovací tlačítko s výší daru 10 000 Kč je zastoupené spíše minoritně a pohybuje se hluboko pod 5% hranicí zastoupení…

Když se však podíváme, kolik jednotlivě nastavená darovací tlačítka přinesla celkovou sumu darů, situace se významně promění.

Řeknete si, vždyť to jsou kupecké počty, to dá rozum?! Souhlasíme! A nezbývá tak než doplnit, že nabídnout dárcům možnost podpory ve výši 10 000 Kč zkrátka dává smysl. Jako fundraiseři bychom měli vnímat, že dárce nezná naši činnost do detailu, neví, kolik by měl darovat nebo jaká částka dává smysl. Když to zjednodušíme, tak samotné nabídnutí možnosti daru ve výši 10 000 Kč zcela určitě nikoho neurazí a naopak může znamenat významný dopad. Naopak pokud požádáme a nabídneme tlačítka ve výši 100 – 200 – 300 Kč, nemělo by nás překvapit, že majorita daruje 200 Kč a vyšší dary zkrátka nebudou zastoupeny.

Obdobnou zkušenost mají také na Darujme.sk a kdybychom tak měli dát (ne)vyžádanou radu pro fundraisery, určitě doporučujeme zvážit do Vašeho widgetu zařadit možnost daru v již zmiňované částce 10 000 Kč, ale také 2 000 Kč a 5 000 Kč. Je to příležitost, která se vyplatí.

Vánoce jsou nejen svátky klidu a míru, ale také štědrosti. A v sobotu má mít online fundraiser volno!
Nikoho nepřekvapí, že prosinec a darování k sobě neodmyslitelně patří. Když se podíváme hlouběji pod pokličku, tzn. na počty zadaných a darovaných darů v prosinci, začnou se dít divy.

Graf jasně ukazuje, že darovaní v prosinci má minimálně 3, resp. více „vrcholů / peaků“. To souvisí s kampaněmi jednotlivých organizací a oslovováním dárců. Ale také zcela jasně dokazuje, že požádat pouze na začátku prosince a už žádost nezopakovat nebo se nepřipomenout, je velká škoda. Zajímavé se ukazují zejména 2 týdny před Štědrým dnem a také pracovní dny po 2. svátku vánočním.

Aby to bylo ještě zajímavější, podívali jsme se na průměrnou výši darů v prosinci. Data za poslední 3 roky ukazují, že čím blíže ke konci roku, konkrétně necelé 2 poslední týdny roku (od 22.12.) průměrná hodnota daru vzrůstá o více než 200 Kč. A poslední dny v roce i až o více než 500 Kč. S tím samozřejmě jako fundraiseři můžeme v kampaních cíleně pracovat. Protože požádat a poděkovat je to, co bude ve fundraisingu fungovat na věky věků.

Fundraiser může být tvorem líným, ale pozor, pouze v sobotu! Na otázku, kdy lidé v průběhu týdne darují nejvíce je tak jednoduchá odpověď: kdykoliv, ale nejméně v sobotu. A to jak v české, tak slovenské kotlině. Níže naleznete graf darování napříč týdnem a poznámka pod čarou: nedivte se prosím pátečnímu „výkyvu“ v roce 2021. Čtvrtek 24.6. ve večerních hodinách totiž moravské obce zasáhlo tornádo a data uplynulého roku jsou tak samozřejmě významně ovlivněna touto skutečností.

Naše téma je moc složité, na to je těžké získat dary. Opravdu?

Hlavu vzhůru! Rozhodně netvrdíme, že fundraising je procházka růžovou zahradou, ale zahraniční, stejně jako česká i slovenská data nepotvrzují, #ženatohlenikdonedaruje. Jsme si vědomi balancování na tenkém ledě a tušíme, že nejeden fundraiser bude tvrdit, že pomoc opuštěným zvířatům, je to nejjednodušší téma… Když jsme ovšem srovnali dary dle témat kampaní a sbírek na Darujme.cz od roku 2019, jsou zastoupena všechna a žádné nikterak rapidně „nepřevyšuje“. Ukazuje se, že roli hrají jiné faktory jako je prezentace a dostupnost tématu, srozumitelnost, aktuálnost, schopnost oslovit dárce, jednoduchost, změna a dopad,… než pouze to, jde-li o zmíněnou pomoc zvířatům, ohroženým dětem nebo problematiku lidských práv.

Věříme, že Vám výše uvedená fakta poslouží jako inspirace pro Vaše kampaně a sbírky. Je jasné, že ne vše bude platné pro každou organizaci nebo typ fundraisingu. Nicméně s ohledem na množství „dobra“, které přes Darujme proběhlo za poslední roky, považujeme data za hodná pozornosti.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci