30. ledna 2017 | Online fundraisingové tipy

Dárcovské výzvy neboli peer to peer fundraising v praxi

Jak to s peer to peer fundraisingem začalo?

Obecně lze říci, že se pohybujeme v ranku 20 let nazpátek. A především v posledních 10 letech se bavíme o silném nárůstu a upevňování pozice na poli fundraisingu v zemích, kde má individuální dárcovství dlouholetou tradici. Peer to peer fundraising stále zažívá evoluci a postupně si nachází své místo také u nás. Historicky neoznačované akce jako peer to peer fundraising bychom dnes tak pravděpodobně pojmenovali, a to je právě důvod, proč je těžké říci, kdy přesně peer to peer začal.

Rozvoj souvisí s „eventy“ – akcemi jako jsou běhy, pochody nebo jízdy za „dobrou věc“ – boj proti rakovině, boj proti chudobě a podobně. Společným jmenovatelem je aktivní zapojení lidí do tématu – není mi to jedno a chci v tom pomoci. To je začátek příběhu i podstata peer to peer dnes. Běžní lidé ve spolupráci s námi, neziskovými organizacemi, pomáhají s naším tématem a vyzývají své okolí k dalšímu zapojení.

A světe div se, ono to skvěle funguje!

Asi každý fundraiser zběhlý v online světě zná organizaci Charity Water. A ten kdo, ne, měl by ji rozhodně poznat! No a právě tahle neziskovka, která se ve světě stará, aby lidé měli přístup k pitné vodě, je ukázkovým příkladem, jak lze peer to peer fundraising integrovat do samé podstaty činnosti. Charity Water aktivně vyzývá a pracuje s lidmi, aby pro ni slavili narozeniny. Během speciální zářijové kampaně dokonce nežádá dary, ale každoročně motivuje pouze k tomu, aby lidé pořádali výzvy na podporu jejich činnosti. A že je to americká neziskovka? Stejně tak tomu může být i u nás, jen to chce dobře udělat.

Z toho důvodu, že pojem peer to peer fundraising není veřejnosti a mnohdy ani neziskovým organizacím zcela znám, razíme za Darujme.cz pojmosloví dárcovská výzva, které vystihuje podstatu. U peer to peer fundraisingu se totiž jedná vždy o výzvu a dárcovství. Ambasador (a mnohdy také sám dárce) je tím, kdo se rozhodne „běžet či slavit narozeniny pro dobrou věc“ a aby tak mohl učinit, zorganizuje svou vlastní dárcovskou výzvu, kterou osloví své okolí a požádá o podporu.

Důležitá role ambasadora.

Společným jmenovatelem klasického fundraisingu (online i offline) i crowdfundingu je aktivní oslovování okolí ze strany subjektu, který penězi bude disponovat a který je přímo upotřebí pro své poslání. Neziskové organizace, respektive její zaměstnanci, zejména fundraiseři – jsou tak těmi, kdo aktivně žádají.

U peer to peer fundraisingu se žadatelem stává ambasador, fanoušek organizace, který svým jménem zaštítí organizaci vůči okolí. Ambasador pak žádá své vlastní okolí – rodinu, přátele, kolegy z práce – aby vybrané organizaci poskytly finanční prostředky, dary. Ambasador tak může pro svou organizaci udělat mnohem víc, než kdyby pouze daroval.

Lidí, kteří podporují naše témata, mají nás rádi a není jim to jedno, jsou desítky, stovky, tisíce,… A pokud je chytře oslovíme a požádáme o pomoc a podporu například zapojením do naší peer to peer kampaně, můžeme najít „nové fundraisery – ambasadory“ našeho tématu.

Dárcovské výzvy tak přináší možnost pro zapojení našeho okolí i možnost získat nové příznivce a dárce. Ze zkušenosti víme, že lidé, kteří přes výzvu darují, zpravidla darují, protože věří ambasadorovi, který jim „ulehčil“ výběr a dal zajímavou možnost podpory. Často se proto jedná o zcela nové dárce, ke kterým by organizace jen obtížně hledala cestu. Důvěra dárců v ambasadora, ambasadora v organizaci a naopak vytváří také nutnost velké důvěry vznikající k novým dárcům. Je samozřejmě jen na nás, jak s novými dárci naložíme a zda-li se nám je podaří zaujmout natolik, aby darovali trvale nebo pro nás i oni udělali výzvu.

Peer to peer fundraising v Česku…

V České republice máme za posledních 5 let první vlaštovky, větší i menší. Ať už se jedná o pilotní – testovací provoz dárcovských výzev, který jsme před pár lety spustili na Darujme.cz. Nebo samostatný projekt Nadace Via – Kupsibezce.cz zaměřený na maratónské běhy či narozeninovou platformu Člověka v tísni – Slavíme velkoryse – peer to peer fundraising je mezi námi a funguje!

Pro neziskovky je zajímavý svou podstatou a tím, co umožňuje. Pro dárce je lákavou výzvou a věříme, že narozeninových láhví vína má spousta z  nás doma „už dost“ a originální způsob oslavení narozenin přivítá.

Pokud se budeme bavit o online prostoru, malým neziskovým organizacím umí peer to peer přinést úspěšný vstup do světa online fundraisingu. Ambasador sebou totiž přináší nové kontakty a sám je aktivním činitelem, který oslovuje své přátele – potenciální dárce o podporu. Samozřejmě, čím větší má naši podporu, tím lépe. Výzvy nefungují, pokud ambasador nemá zájem a do výzvy je spíše „přemluven“, než že by tak sám chtěl a měl do toho chuť.

Důležité je si uvědomit, že kromě darů získává organizace také nové kontakty na dárce. Tito dárci mají k organizaci již otevřenou cestu skrze první dar a mají vůči ni důvěru díky záštitě někým, koho znají. Právě to je dle mého názoru nejcennější. Budu se opakovat, ale opravdu jen my – neziskové organizace – musíme s dárci správně komunikovat, poděkovat, a naše práce rozhodne, jak bude podpora vypadat dál.

Dárcovské výzvy a Darujme.cz – ať se dobro šíří dál!

Jako Sdružení VIA a Nadace Via už 6 let pracujeme na online fundraisingovém nástroji Darujme.cz. Postupně jej vylepšujeme a obecně lze říci, že díky tomuto nástroji mají české neziskovky jednoduchou možnost získávat neanonymní dary v online prostředí od individuálních dárců. Podpora za 6 let už přesáhla 70 milionů darovaných korun. To, co nás baví,je vztahový fundraising a nástrojem proto maximálně podporujeme to, aby cesta nezačala a neskončila u kliknutí na „Daruj“. A protože chceme být jedničkou, jdeme vstříc novým trendům a to dárcovské výzvy rozhodně jsou!

Před necelými 3 lety jsme se rozhodli otestovat peer to peer fundraising v ČR a to díky Laboratoři Nadaci Vodafone. Udělali jsme experimentální „microsite“ pro první dárcovské výzvy a začali tak trochu podpultově nabízet a testovat jak to půjde v českém prostředí. Primárně mezi organizacemi, které měly zájem, měly ambasadora a chuť to zkusit. Za tu dobu se přes nás pro neziskovky slavilo, jelo na kole i „hand-bike“, běhalo, pořádaly bláznivé akce… A především – fungovalo to! Přišli jsme na to, že se není čeho bát. Lidé darují, komentují, šíří, ambasadoři zde žijí a neziskovky do toho jdou naplno.

Potvrdilo se, že peer to peer hýbe světem a fundraisingovými nástroji jako je JustGiving nebo Classy. My tak dnes vlastně víc než věříme, že to půjde stejně dobře dál i v ČR. A právě proto spouštíme v novém roce dárcovské výzvy jako integrální součást Darujme.cz. Každá organizace, která systém používá, tak může jednoduchou cestou nabídnout, aby pro ni lidé udělali něco „víc“, třeba oslavili již mnohokrát skloňované narozeniny. A protože Darujme.cz je nástroj od fundraiserů pro fundraisery, co by to bylo nepoděkovat našemu dárci – Nadaci Vodafone Česká republika díky níž tuto novinku spouštíme a uvádíme do České republiky. Děkujeme.

Data, čísla, data, čísla

Necháme-li mluvit čísla za náš „experiment s dárcovskými výzvami“ na Darujme.cz, do listopadu roku 2016 máme za sebou: 56 dárcovských výzev, 850 000 Kč „vyfundraisovaných“ peněz, 1 200 darů a 1 100 dárců. A rozhodně ne pro jednu organizaci, zastoupeny byly organizace napříč spektrem velikosti i tématem činnosti. A ano, peer to peer fundraising dobře funguje i u běžně ne příliš „sexy“ témat, protože role ambasadora umí skvěle zprostředkovat důvěru v to dané téma.

Máme příklady výzev nad 100 000 Kč, dokonce i 200 000 Kč, ale statistika ukazuje, že průměrná česká dárcovská výzva se pohybuje mezi 10-15 000 Kč a daruje na ni kolem 20 dárců. Půjdeme-li hlouběji do statistik, za zmínku stojí průměrný dar ve výši 700 Kč a nejčastější a současně střední hodnota daru, která byla 500 Kč. V průměrném daru se tak statistika moc neliší od klasického online fundraisingu a dat z DARUJME.CZ, naopak medián je o dvě stě korun vyšší.

Přibližně polovina výzev byla úspěšných a ambasador získal podporu pro neziskovou organizaci, kterou plánoval nebo ji dokonce výrazně překonal. Těžko říci, zda-li lze vůbec mluvit o neúspěšných výzvách, tedy situaci kdy nebylo mnoho získáno. Spíše jde o ponaučení. Tím, že jsme byli u těchto pilotních výzev nablízko, máme několik subjektivních poznatků. Dárcovské výzvy jsou o lidech a pokud ambasador výzvu nešíří – nebude to nikdy fungovat. Tento problém se nám stal u několika skupinových výzev, zejména heterogenních skupin, kdy se lidé mezi sebou neznali nebo neměli mnoho společného. Problém pak nastává jak pro potenciální dárce, tak ambasadory. Asi nejlépe by to šlo vyjádřit slovy: „Kdo mě to oslovuje? Jo, znám Honzu, ale ty ostatní ne. No, tak ať jim darují jiní.“ nebo „Ten e-mail s žádostí o podporu mám mezi kolegy poslat já nebo to pošle Petr? Jo, to už určitě poslal Petr, tak ať to zbytečně nedvojíme.“.

Příběhy táhnou a přes 50 skvělých jsme mohli za posledních pár let na DARUJME.CZ vidět. Vážíme si toho a smekáme před všemi ambasadory, dárci a neziskovkami. Ten co utkvěl v hlavách nás všech, je příběh Emy a Sáry. Dvou holek z Prahy, které nejprve své jedenácté a pak dvanácté narozeniny oslavili pro dobrou věc. Jednou na podporu opuštěným zvířatům a podruhé pro ohrožené děti. A výsledek – obrovská radost oslavenkyň, radost dárců, která z komentářů pod dary přímo čiší a také 25 000 Kč darů na dobrou věc. Ema a Sára mají náš velký obdiv, díky jim za to.

Zní to lákavě, ale je to pro nás?

Nejprve je dobré si promyslet, zda-li má organizace na online fundraising a dárcovské výzvy čas a kapacity. Peer to peer – zní to lákavě, ale je nutné si uvědomit práci, která za tím vším je, má-li to fungovat. Ambasadoři ani koruny z nebe nepadají a k přesvědčení je potřeba velká motivace. Nebo třeba vymyslet speciální kampaň jako to dělá Charity Water. A samozřejmě pokud nemají noví dárci zůstat u jednoho kliknutí na „Daruj“, bude potřeba jim více než poděkovat. Na druhou stranu, dárcovské výzvy dávají smysl napříč sektorem, velikostí i tématy. A pokud má organizace, řekněme třeba 5-10 angažovaných zapálených lidí, kteří pro ni za rok oslaví narozeniny nebo zaběhnou (čtvrt)maraton, může získat i přes 100 000 Kč a 100 nových dárců. Stojí to za to? To už je na každém z nás.

Tento článek o peer to peer fundraisingu naleznete mimo jiné ve Světě Neziskovek.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci