Arnika - program Toxické látky a odpady


Zdraví Životní prostředí

Chci méně odpadů

"Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne". Podnikáme kroky, které vedou k nižší produkci odpadu na obecní, státní i osobní úrovni, podporujeme vyšší míru recyklace. Díky Vašemu daru budeme schopni prosadit opatření, která sníží negativní vliv likvidace odpadů na životní prostředí. Děkujeme za Vaši podporu!

CHCI MÉNĚ ODPADŮ

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Našimi tématy jsou hlavně prevence vzniku odpadů, vyšší míra recyklace a snižování negativních vlivů nakládání s odpady na životní prostředí.

Pomáháme obcím s odpadovým hospodářstvím, vytváříme pro ně analýzy a navrhujeme vylepšení. Poradíme jak dosáhnout 60% míry recyklace. Těm nejlepším obcím pak rozdáváme Odpadové Oskary.

Při rozboru kontejneru na směsný odpad jsme prokázali, že po vytřídění recyklovatelných složek by na rozsáhlém sídlišti pouze malá popelnice. S podobnými průzkumy pomáháme menším spolkům a obcím.


Upozorňujeme na často opomíjený fakt, že spalování odpadů vede ke vzniku nebezpečných látek, které mohou škodit nejen životnímu prostředí, ale i našemu zdraví

Náš projekt, který se nese v duchu „Nevyhazuj, vyměňuj“, je zaměřen na prevenci textilního odpadu . Vydáváme brožuru o textilním odpadu a o tom, jak mu předcházet, a Swapovou kuchařku. Všechny materiály jsou a budou volně přístupné a budete je moct sami využívat a šířit.

Jsme tu pro vás:
Pokud byste měli zájem o přednášku týkající se snižování množství odpadů nebo měli tip na akci, které bychom se mohli zúčastnit s naším stánkem, ozvěte se nám a pokud to bude v našich silách, rádi se s Vámi domluvíme.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu