Červený trpaslík, z.ú.


Senioři Zdraví

Centrum vzdělávání, dobrovolnictví a péče Červený trpaslík

Pečujeme o komunitu dobrovolníků na Jabonecku, jsme akreditovaným vzděávacím střediskem a pomáháme zvládat péči rodinným pečujícím, provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Naším cílem je je porozumět skutečným potřebám blízké komunity a jednotlivých klientů a pomoci jim porozumět příčinám toho, co se děje, pomoci jim zvýšit dovednosti zvládnout péči i osobní emoce.

vybíráme od 8.6.2023

Centrum dobrovolnictví, vzdělávání a péče

Červený trpaslík provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, pomáhá rodinným pečujícím, je akreditovaným vzdělávacím střediskem MŠMT a MPSV a vede akreditované dobrovolnické centrum.
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Organizace Červený trpaslík vznikla v roce 2016 jako Dobrovolnické centrum. Ale čas ukázal, že naše cesta je a bude podstatně rozmanitější. Od roku 2021 vzniká postupně Centrum dobrovolnictví, vzdělávání a péče. 
V oblasti vzdělávání jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT a MPSV. Nabízíme celou škálu kurzů a seminářů od první pomoci pro děti, akreditované kurzy pro pedagogy, akreditované kurzy péče, psychohygieny a první pomoci pro pracovníky v sociálních službách, rekvalifikační kurzy pro zdravotníky na zotavovacích akcích, pro školitele první pomoci na pracovištích, teambuildingové a  zážitkové jednodenní i vícedenní kurzy pro pracovní a volnočasové týmy. Půjčovnu kompenzačních pomůcek provozujeme od roku 2021. Poradíme při výběru vhodné kompenzační pomůcky, pomáháme rodinným pečujícím hlavně s výukou péče u lůžka a výběrem vhodných pomůcek a potřeb, podporujeme metody sociálního učení  a sdílení ve skupině neformálních pečujících, snažíme se propojit péči rodiny a nabídku pomoci profesionálních organizací (pečovatelské služby), pomáháme hledat řešení pro neformální a rodinné pečující v jejich obtížné situaci. Služby poskytujeme nejen v Jablonci nad Nisou, ale v rámci celého Jablonecka, na Semilsku a Frýdlantsku. 
Naší vizí budoucnosti je být stabilní organizací vyhledávanou klienty a partnerskými organizacemi, s pevnou, loajální základnou zaměstnanců a dobrovolníků. Organizace flexibilně reagující na aktuální problémy společnosti a místní komunity. 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu