Lipensko pro život, z.s.


Legislativa a právní pomoc Životní prostředí

Zachraňme Lipensko pro sebe i pro budoucí generace

Náš spolek sdružuje místní obyvatele, chataře, podnikatele a přátele Lipenska. Účastníme se procesních řízení, informujeme o kauzách, organizujeme besedy s občany, sledujeme dění na radnicích. Bez finančních prostředků na právní konzultace a soudní spory však nejsme schopni účinně bránit nekontrolované výstavbě, která by nenávratně poškodila přírodní bohatství Lipenské oblasti.

Lipensko pro budoucí generace

Vaše příspěvky nám umožní najmout právníky, kteří nás podpoří v boji za dodržování zákonů a ochranu našeho společného dědictví. Zatím máme vybráno:
1 800 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Oblast Lipenska neustále čelí silnému tlaku na výstavbu hotelů, apartmánů a dalších zařízení, která ohrožují její krajinný ráz, kvalitu vody v nádrži a poklidný život místních obyvatel. Jedná se většinou o rozsáhlé zábory volné krajiny v břehové zóně Lipna a stovky nových předimenzovaných objektů, často bez vlastní čistírny odpadních vod. Nejsme odpůrci turistiky, která k Lipnu neodmyslitelně patří, ale chceme zabránit nesmyslné výstavbě dalších předražených apartmánů, která skutečně nikam nevede. Už teď poptávka po apartmánech na Lipensku spíše klesá a kupují se pouze jakožto investice. 

Účastníme se veškerých řízení v souvislosti s těmito projekty, ale často naše snahy narážejí na porušování zákonů a nesprávné postupy ze strany investorů. V těchto nepříjemných chvílích se neobejdeme bez odborné právní pomoci. Abychom mohli efektivně bojovat za ochranu Lipenska, potřebujeme vaši pomoc.

Proč je Vaše podpora důležitá? 
Finanční příspěvek použijeme na honoráře pro právní experty, kteří s námi již dlouhodobě spolupracují, konkrétně například pro:
  • vypracování právních stanovisek na námi iniciované petice
  • konzultace k předžalobním výzvám a soudním sporům ze strany developerů
  • právní zastupování v komplikovanějších procesních řízeních, kde jsme zaznamenali pokusy o obcházení zákonů ze strany developerů nebo nedůslednou práci úředníků (D. Vltavice, apartmány Pernek, VIVA Lipno...)
  • atd. 

Velmi si vážíme Vaší podpory! Jak se nám daří práce pro trvale udržitelné Lipensko můžete sledovat na našem FB účtu, webových stránkách, nebo se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru.

Děkujeme Vám!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za nelhostejnost a konání

Klára M.
1 000 Kč