Liga lidských práv


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Liga lidských práv - blíže spravedlnosti

Jsme nevládní organizace, která bojuje za vaše práva. Díky vaší podpoře můžeme pomáhat zranitelným skupinám – dětem, lidem s postižením či rodinám v obtížných situacích. Nebýt lhostejný/á má smysl!

vybíráme od 9.12.2022

Podpořím Ligu lidských práv!

Vaše podpora nám umožní udržet si nezávislost a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Nebýt lhostejný/á má smysl. Děkujeme.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podílejte se s námi na cestě České republiky blíže spravedlnosti!

Liga lidských práv je watchdog. 🐺
Monitorujeme dodržování lidských práv a prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

Jakým tématům se věnujeme?
Intenzivně se věnujeme dodržování práv ve zdravotnictví, právům lidí s postižením a právům dětí i celých rodin. Zastupujeme také strategické případy, které se týkají  policejního násilí. Naše aktuální i uzavřené případy najdete zde.

Cesta k dosažení našich cílů není snadná, často je také dlouhá a náročná. Je proto třeba si připomínat, že změnit systém a jeho praktiky se nepodaří za noc. A že v tom nemůžeme být sami. 

Proto buďte s námi, buďte blíže spravedlnosti. Nebýt lhostejný/á má smysl! 

Kde jsme aktivní?
Prosazujeme lidská práva pro zvýšení kvality a důstojnosti života na systémové úrovni, a to za pomoci výzkumu, vzdělávání (vzděláváme zdravotníky/ce, organizujeme letní školy pro studenty a studentky), vedení strategických právních případů a předkládání argumentů a řešení.

Navrhujeme a připomínkujeme změny zákonů. Píšeme stínové zprávy pro mezinárodní orgány. Jsme členy :

Obětem závažných porušení práv poskytujeme právní pomoc. Provozujeme bezplatnou právní poradnu.

Otevřeli jsme Centrum pro oběti porodnického násilí a Centrum pro oběti nedobrovolné sterilizace

Informujeme společnost o porodnickém násilí prostřednictvím projektu Už dost!


Stojíme za vámi.
Děkujeme za vaši přízeň, velmi si jí vážíme!

.


Více informací Vám poskytne
Adéla Holeček 
PR a fundraising koordinátorka

adela.holecek@llp.cz
+420 777 073 327


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu