Hiporehabilitace Jupiter, z.s.


Lidé s postižením Zvířata

Adopce pomáhající klisny Paomy

Naše koně léčí děti, mládež i dospělé s rozličnými potížemi jak fyzického, tak psychického rázu. Nejčastěji pomáháme dětem s dětskou mozkovou obrnou, poruchami autistického spektra, downovým syndromem, ADHD, ale i dětem s poruchami chování a učení. Náklady na terapii jsou pro mnoho rodičů jen těžko dostupné - proto účtujeme pouze jednu třetinu z reálné ceny terapie. Terapeutická práce je pro koně velmi psychicky náročná, jeden kůň tedy může pracovat max. 2 hodiny denně. Pracují všichni koně, kteří mohou. Stařečky ale neopouštíme, necháme je u nás dožít a věnujeme jim náležitou péči - což zvyšuje náklady střediska. Jsme tým profesionálů a jsme součástí České hiporehabilitační společnosti. O naše klienty pečují fyzioterapeuté, ergoterapeuté, pedagogové, sociální pracovníci, psycholog, psychoterapeut, kouč. Pomohli jsme těmto koním žít lepší život. Naši koně pomáhají žít lepší život dětem s postižením. A vy můžete pomoct nám. Pomozte nám pomáhat.

vybíráme od 18.7.2024

Adoptuji si Paomku

Pomohli jsme těmto koním žít spokojený život. Naši koně pomáhají žít spokojenější život dětem s postižením. A vy můžete pomoct nám. Pomozte nám pomáhat. Jsme hiporehabilitační středisko Jupiter pracující s koňmi metodou laskavého vedení - což znamená, že koně netrestáme, nasloucháme jim a snažíme se s nimi pokaždé domluvit. Měsíční náklady na jednoho koně činí přibližně 10 000 Kč. Tyto náklady zahrnují krmení, vodu, potravinové doplňky, výcvik, pravidelnou fyzioterapii, veterinární péči, úklid a správu ohrad, jízdárny a dalších prostor.
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Každý z našich koní ma svůj osobní příběh. Většina nich si před příchodem k nám prošla těžkým obdobím  a my jsme jim pomocí laskavého vedení pomohli jejich traumata překonat. Nyní jsou trpělivými a ochotnými terapeuty našim klientům.
Paomka působila jako hiporehabilitační kůň ve středisku Toulcův Dvůr, ze kterého jsme ji zakoupili v jejích 20 letech - přišla k nám tedy jako profesionální hiporehabilitační kůň.

Tahle kobylka trpí separační úzkostí, což znamená, že může pracovat pouze ve skupinových aktivitách, nebo ji při její práci musí doprovázet jiný koňský kamarád. Paomka má velmi jemný pohyb hřbetu, proto je vhodná pro ty nejmenší pacienty. Trpí vadou oka, proto musíme věnovat více času jejímu výcviku - se zhoršujícím zrakem je pro ni práce čím dál náročnější.
Paomka je již starší dáma, profesionální vysloužilý hiporehabilitační kůň a zaslouží si pracovat již pouze 3x týdně. Proto Paomka hledá své adoptivní rodiče, kteří jí umožní radostné běhání po pastvinách, aniž by musela nést těžké břímě toho, že si na sebe musí kompletně vydělávat sama.
Chcete podpořit jiného koně? Vyberte si z našeho stáda ►  https://www.hipojupiter.cz/o-nas/nasi-terapeuti/

Děkujeme za vaši podporu.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu