Hiporehabilitace Jupiter, z.s.


Lidé s postižením Zvířata

Adopce pomáhající klisny Aranky

Naše koně léčí děti, mládež i dospělé s rozličnými potížemi jak fyzického, tak psychického rázu. Nejčastěji pomáháme dětem s dětskou mozkovou obrnou, poruchami autistického spektra, downovým syndromem, ADHD, ale i dětem s poruchami chování a učení. Náklady na terapii jsou pro mnoho rodičů jen těžko dostupné - proto účtujeme pouze jednu třetinu z reálné ceny terapie. Terapeutická práce je pro koně velmi psychicky náročná, jeden kůň tedy může pracovat max. 2 hodiny denně. Pracují všichni koně, kteří mohou. Stařečky ale neopouštíme, necháme je u nás dožít a věnujeme jim náležitou péči - což zvyšuje náklady střediska. Jsme tým profesionálů a jsme součástí České hiporehabilitační společnosti. O naše klienty pečují fyzioterapeuté, ergoterapeuté, pedagogové, sociální pracovníci, psycholog, psychoterapeut, kouč. Pomohli jsme těmto koním žít lepší život. Naši koně pomáhají žít lepší život dětem s postižením. A vy můžete pomoct nám. Pomozte nám pomáhat.

vybíráme od 18.7.2024

Adoptuji si Aranku

Pomohli jsme těmto koním žít spokojený život. Naši koně pomáhají žít spokojenější život dětem s postižením. A vy můžete pomoct nám. Pomozte nám pomáhat. Jsme hiporehabilitační středisko Jupiter pracující s koňmi metodou laskavého vedení - což znamená, že koně netrestáme, nasloucháme jim a snažíme se s nimi pokaždé domluvit. Měsíční náklady na jednoho koně činí přibližně 10 000 Kč. Tyto náklady zahrnují krmení, vodu, potravinové doplňky, výcvik, pravidelnou fyzioterapii, veterinární péči, úklid a správu ohrad, jízdárny a dalších prostor.
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Každý z našich koní ma svůj osobní příběh. Většina z nich si před příchodem k nám prošla těžkým obdobím  a my jsme jim pomocí laskavého vedení pomohli jejich traumata překonat. Nyní jsou trpělivými a ochotnými terapeuty našim klientům.
Aranka je v našem středisku díky vám - našim podporovatelům. Zakoupit jsme si ji mohli díky sbírce na tomto portálu, za což ještě jednou velice děkujeme.

Aranku jsme nejprve měli v bezplatném pronájmu. Během jednoho roku jsme ji vycvičili pro všechny odnože hiporehabilitace a nyní je jedním z našich nejspolehlivějších terapeutů. Díky jemnému pohybu jejího hřbetu je nejlepší terapeutkou pro ty nejmenší - pro miminka od 3 měsíců. Práce s miminky patří mezi ty nejnáročnější - kůň musí jít pomalu a stoprocentně spolehlivě. Aranka zároveň patří mezi nejoblíbenější koně dětí z koňských kroužků, jelikož je velmi ochotná a snadno ovladatelná.

Vzhledem k tomu, že dělá psychicky náročnou práci, potřebuji adekvátní prostor pro psychohygienu jakožto prevenci syndromu vyhoření, ke kterému jsou koně mnohem náchylnější než lidé.

Proto Aranka hledá své adoptivní rodiče, kteří jí umožní radostné běhání po pastvinách, aniž by musela nést těžké břímě toho, že si na sebe musí kompletně vydělávat sama.

Chcete podpořit jiného koně? Vyberte si z našeho stáda ►  https://www.hipojupiter.cz/o-nas/nasi-terapeuti/
Děkujeme za vaši pomoc! 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu